Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 51 555 € -67% 158 083 € + 317% - 72 946 €
 
Eigen vermogen 458 320 € + 13% 406 765 € + 64% 248 682 €
Balanstotaal 1 119 681 € + 1% 1 103 833 € + 12% 984 676 €
 
Netto bedrijfskapitaal 379 138 € + 11% 342 143 € + 166% 128 805 €
Investeringen 55 945 € + 80% 31 085 € -3% 32 039 €
 
Brutomarge 3 124 342 € + 6% 2 960 660 € -3% 3 067 318 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 89 791 € -3% 92 648 € -47% 174 864 €
Vlottende activa 1 029 890 € + 2% 1 011 185 € + 25% 809 812 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 119 681 € + 1% 1 103 833 € + 12% 984 676 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 458 320 € + 13% 406 765 € + 64% 248 682 €
Vreemd vermogen 650 752 € -4% 678 096 € -4% 707 663 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 119 681 € + 1% 1 103 833 € + 12% 984 676 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 3 124 342 € + 6% 2 960 660 € -3% 3 067 318 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 3 003 353 € + 13% 2 658 295 € -11% 2 984 997 €
Andere uitgaven 52 182 € -50% 105 023 € -30% 149 063 €
TOTAAL UITGAVEN 3 003 353 € + 13% 2 658 295 € -11% 2 984 997 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 68 807 € -65% 197 342 € + 396% - 66 742 €
Resultaat boekjaar 51 555 € -67% 158 083 € + 317% - 72 946 €
Laatste update met NBB 27/07/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy