Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 4 467 103 €
Uitgaven 4 493 248 €
Resultaat 116 851 € + 127% 51 555 € -67% 158 083 €
 
Eigen vermogen 575 171 € + 25% 458 320 € + 13% 406 765 €
Balanstotaal 1 486 989 € + 33% 1 119 681 € + 1% 1 103 833 €
 
Netto bedrijfskapitaal 433 680 € + 14% 379 138 € + 11% 342 143 €
Cashflow 158 978 €
Investeringen 91 261 € + 63% 55 945 € + 80% 31 085 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 141 491 € + 58% 89 791 € -3% 92 648 €
Vlottende activa 1 345 498 € + 31% 1 029 890 € + 2% 1 011 185 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 486 989 € + 33% 1 119 681 € + 1% 1 103 833 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 575 171 € + 25% 458 320 € + 13% 406 765 €
Vreemd vermogen 911 818 € + 40% 650 752 € -4% 678 096 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 486 989 € + 33% 1 119 681 € + 1% 1 103 833 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 1 178 697 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 59 616 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 4 613 118 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 307 614 €
Diensten en diverse goederen 624 440 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 520 608 € + 17% 3 003 353 € + 13% 2 658 295 €
Andere uitgaven 51 195 € -2% 52 182 € -50% 105 023 €
TOTAAL UITGAVEN 4 493 248 € + 50% 3 003 353 € + 13% 2 658 295 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 119 870 € + 74% 68 807 € -65% 197 342 €
Resultaat boekjaar 116 851 € + 127% 51 555 € -67% 158 083 €
Laatste update met NBB 18/06/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy