Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 3 814 489 € -100% 2 636 026 €
Uitgaven 3 752 234 €
Resultaat 120 233 € -12% 136 329 € + 1415% 8 996 €
 
Eigen vermogen 490 917 € + 32% 370 685 € + 58% 234 370 €
Balanstotaal 3 731 940 € -3% 3 862 833 € + 49% 2 598 931 €
 
Netto bedrijfskapitaal 314 201 € + 39% 226 825 € + 241% - 161 292 €
Cashflow 143 966 €
Investeringen 39 525 € + 99% 19 863 € + 110% 9 440 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 176 716 € + 23% 143 860 € + 11% 129 404 €
Vlottende activa 3 555 224 € -4% 3 718 972 € + 51% 2 469 527 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 731 940 € -3% 3 862 833 € + 49% 2 598 931 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 490 917 € + 32% 370 685 € + 58% 234 371 €
Vreemd vermogen 3 241 023 € -7% 3 492 148 € + 49% 2 336 341 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 731 940 € -3% 3 862 833 € + 49% 2 598 931 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 800 172 € -100% 870 939 €
Schenkingen 148 215 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 60 684 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3 875 172 € -100% 2 704 113 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen 959 820 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 768 448 € + 19% 2 317 986 € + 10% 2 115 888 €
Andere uitgaven 23 966 € + 259% - 15 062 € -138% 39 976 €
TOTAAL UITGAVEN 3 752 234 € + 62% 2 317 986 € + 330% 539 590 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 122 939 € -9% 134 524 € + 1453% 8 660 €
Resultaat boekjaar 120 233 € -12% 136 329 € + 1415% 8 996 €
Laatste update met NBB 20/01/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy