Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten -100% 2 636 026 € -5% 2 774 654 €
Uitgaven
Resultaat 136 329 € + 1415% 8 996 € -75% 36 371 €
 
Eigen vermogen 370 685 € + 58% 234 370 € + 4% 225 375 €
Balanstotaal 3 862 833 € + 49% 2 598 931 € + 38% 1 886 001 €
 
Netto bedrijfskapitaal 226 825 € + 241% - 161 292 € -259% 101 754 €
Investeringen 19 863 € + 110% 9 440 € -24% 12 424 €
 
Brutomarge 2 437 449 € + 13% 2 164 523 € 0% 2 154 419 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 143 860 € + 11% 129 404 € + 5% 123 621 €
Vlottende activa 3 718 972 € + 51% 2 469 527 € + 40% 1 762 380 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 862 833 € + 49% 2 598 931 € + 38% 1 886 001 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 370 685 € + 58% 234 371 € + 4% 225 375 €
Vreemd vermogen 3 492 148 € + 49% 2 336 341 € + 41% 1 660 626 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 862 833 € + 49% 2 598 931 € + 38% 1 886 001 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 2 437 449 € + 13% 2 164 523 € 0% 2 154 419 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet -100% 870 939 € + 1% 864 674 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. -100% 1 765 087 € -8% 1 909 980 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 2 704 113 € -5% 2 847 783 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen -100% 539 590 € -22% 693 364 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 317 986 € + 10% 2 115 888 € 0% 2 107 767 €
Andere uitgaven - 15 062 € -138% 39 976 € + 296% 10 091 €
TOTAAL UITGAVEN 2 317 986 € + 330% 539 590 € -22% 693 364 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 134 524 € + 1453% 8 660 € -76% 36 561 €
Resultaat boekjaar 136 329 € + 1415% 8 996 € -75% 36 371 €
Laatste update met NBB 12/02/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy