Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 2 335 896 € + 4% 2 243 599 € 0% 2 240 309 €
Uitgaven
Resultaat 5 156 € -75% 20 452 €
 
Eigen vermogen 172 019 € + 3% 166 863 € + 14% 146 410 €
Balanstotaal 1 149 009 € -10% 1 281 614 € + 22% 1 048 146 €
 
Netto bedrijfskapitaal 253 673 € -5% 267 766 € + 23% 217 621 €
Investeringen 35 426 € + 631% 4 848 € -84% 31 022 €
 
Brutomarge 1 439 223 € 0% 1 438 446 € + 6% 1 358 443 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 104 346 € + 14% 91 592 € -21% 115 686 €
Vlottende activa 1 044 663 € -12% 1 190 022 € + 28% 932 460 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 149 009 € -10% 1 281 614 € + 22% 1 048 146 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 172 019 € + 3% 166 863 € + 14% 146 410 €
Vreemd vermogen 790 990 € -14% 922 256 € + 29% 714 839 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 149 009 € -10% 1 281 614 € + 22% 1 048 146 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 439 223 € 0% 1 438 446 € + 6% 1 358 443 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 335 896 € + 4% 2 243 599 € 0% 2 240 309 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 510 302 € + 4% 2 415 549 € 0% 2 416 076 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 1 071 079 € + 10% 977 103 € -8% 1 057 633 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 346 049 € + 1% 1 326 849 € + 5% 1 268 006 €
Andere uitgaven 28 330 € -21% 35 650 € -15% 41 979 €
TOTAAL UITGAVEN 1 071 079 € + 10% 977 103 € -8% 1 057 633 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 64 844 € -15% 75 947 € + 57% 48 458 €
Resultaat boekjaar 5 156 € -75% 20 452 €
Laatste update met NBB 24/09/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy