Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 522 295 € + 222% - 427 623 € -207% 400 773 €
 
Eigen vermogen 2 789 683 € + 23% 2 267 387 € -16% 2 695 010 €
Balanstotaal 3 385 474 € + 19% 2 840 093 € -17% 3 419 631 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 528 811 € + 31% 1 932 489 € -5% 2 044 437 €
Investeringen -100% 76 542 €
 
Brutomarge 3 309 171 € + 18% 2 812 935 € -11% 3 169 373 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 360 871 € -6% 384 898 € -46% 710 418 €
Vlottende activa 3 024 603 € + 23% 2 455 195 € -9% 2 709 214 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 385 474 € + 19% 2 840 093 € -17% 3 419 631 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 789 682 € + 23% 2 267 387 € -16% 2 695 011 €
Vreemd vermogen 495 791 € -5% 522 706 € -23% 674 621 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 385 474 € + 19% 2 840 093 € -17% 3 419 631 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 3 309 171 € + 18% 2 812 935 € -11% 3 169 373 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 783 200 € 0% 782 755 € + 23% 636 001 €
Andere uitgaven 1 983 034 € -21% 2 520 294 € + 22% 2 068 052 €
TOTAAL UITGAVEN 783 200 € 0% 782 755 € + 23% 636 001 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 542 937 € + 211% - 490 115 € -218% 415 319 €
Resultaat boekjaar 522 295 € + 222% - 427 623 € -207% 400 773 €
Laatste update met NBB 22/05/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy