Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 400 773 € -63% 1 071 546 € + 3093% - 35 802 €
 
Eigen vermogen 2 695 010 € + 17% 2 294 238 € + 88% 1 222 692 €
Balanstotaal 3 419 631 € + 12% 3 048 316 € + 79% 1 704 782 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 044 437 € + 36% 1 498 768 € + 66% 903 019 €
Investeringen 76 542 € -84% 474 475 €
 
Brutomarge 3 169 373 € -9% 3 494 027 € + 32% 2 648 872 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 710 418 € -15% 834 396 € + 116% 387 018 €
Vlottende activa 2 709 214 € + 22% 2 213 920 € + 68% 1 317 764 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 419 631 € + 12% 3 048 316 € + 79% 1 704 782 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 695 011 € + 17% 2 294 238 € + 88% 1 222 692 €
Vreemd vermogen 674 621 € -11% 754 078 € + 56% 482 090 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 419 631 € + 12% 3 048 316 € + 79% 1 704 782 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 3 169 373 € -9% 3 494 027 € + 32% 2 648 872 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 636 001 € + 11% 572 043 € + 4% 550 479 €
Andere uitgaven 2 118 052 € + 15% 1 841 297 € -13% 2 112 587 €
TOTAAL UITGAVEN 636 001 € + 11% 572 043 € + 4% 550 479 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 415 319 € -62% 1 080 686 € + 7714% - 14 194 €
Resultaat boekjaar 400 773 € -63% 1 071 546 € + 3093% - 35 802 €
Laatste update met NBB 30/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy