Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 1 071 546 € + 3093% - 35 802 € -120% 181 287 €
 
Eigen vermogen 2 294 238 € + 88% 1 222 692 € -3% 1 258 493 €
Balanstotaal 3 048 316 € + 79% 1 704 782 € -26% 2 304 118 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 498 768 € + 66% 903 019 € -9% 988 851 €
Investeringen 474 475 € -100% 35 630 €
 
Brutomarge 3 494 027 € + 32% 2 648 872 € -13% 3 062 217 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 834 396 € + 116% 387 018 € -7% 414 760 €
Vlottende activa 2 213 920 € + 68% 1 317 764 € -30% 1 889 358 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 048 316 € + 79% 1 704 782 € -26% 2 304 118 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 294 238 € + 88% 1 222 692 € -3% 1 258 494 €
Vreemd vermogen 754 078 € + 56% 482 090 € -54% 1 045 625 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 048 316 € + 79% 1 704 782 € -26% 2 304 118 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 3 494 027 € + 32% 2 648 872 € -13% 3 062 217 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 572 043 € + 4% 550 479 € -2% 561 846 €
Andere uitgaven 1 841 297 € -13% 2 112 587 € -9% 2 311 271 €
TOTAAL UITGAVEN 572 043 € + 4% 550 479 € -2% 561 846 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 080 686 € + 7714% - 14 194 € -108% 189 100 €
Resultaat boekjaar 1 071 546 € + 3093% - 35 802 € -120% 181 287 €
Laatste update met NBB 4/07/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy