Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 08/2021 % 08/2020 % 08/2018
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 209 830 € + 1270% 15 316 € -96% 376 905 €
 
Eigen vermogen 2 187 765 € + 11% 1 977 934 € + 2% 1 940 838 €
Balanstotaal 2 642 298 € + 8% 2 443 622 € + 8% 2 272 710 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 068 261 € + 5% 1 974 241 € + 8% 1 821 855 €
Investeringen 11 307 € + 105% 5 514 € -93% 84 790 €
 
Brutomarge 1 473 715 € + 12% 1 310 964 € -45% 2 381 112 €
 
Balans 08/2021 % 08/2020 % 08/2018
ACTIVA
Vaste activa 119 503 € + 42% 84 193 € -44% 149 483 €
Vlottende activa 2 522 794 € + 7% 2 359 429 € + 11% 2 123 227 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 642 298 € + 8% 2 443 622 € + 8% 2 272 710 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 187 764 € + 11% 1 977 934 € + 2% 1 940 838 €
Vreemd vermogen 454 533 € + 18% 385 188 € + 28% 301 372 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 642 298 € + 8% 2 443 622 € + 8% 2 272 710 €
 
Resultaatberekening 08/2021 % 08/2020 % 08/2018
BRUTOMARGE 1 473 715 € + 12% 1 310 964 € -45% 2 381 112 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 298 025 € + 5% 1 232 975 € -37% 1 963 144 €
Andere uitgaven - 36 422 € -180% 45 397 € + 24% 36 630 €
TOTAAL UITGAVEN 1 298 025 € + 5% 1 232 975 € -37% 1 963 144 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 212 112 € + 1106% 17 592 € -95% 381 338 €
Resultaat boekjaar 209 830 € + 1270% 15 316 € -96% 376 905 €
Laatste update met NBB 29/09/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy