Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat
 
Eigen vermogen 281 360 € + 9% 258 947 € + 2% 253 633 €
Balanstotaal 570 873 € + 20% 476 055 € + 14% 416 639 €
 
Netto bedrijfskapitaal 379 218 € + 20% 316 348 € + 21% 262 478 €
Investeringen -100% 841 €
 
Brutomarge 998 107 € + 7% 933 544 € -3% 966 931 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 142 € -76% 599 € -48% 1 155 €
Vlottende activa 570 731 € + 20% 475 457 € + 14% 415 485 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 570 873 € + 20% 476 055 € + 14% 416 639 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 281 360 € + 9% 258 947 € + 2% 253 633 €
Vreemd vermogen 191 513 € + 20% 159 108 € + 4% 153 006 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 570 873 € + 20% 476 055 € + 14% 416 639 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 998 107 € + 7% 933 544 € -3% 966 931 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 918 549 € + 6% 862 495 € -6% 920 867 €
Andere uitgaven 67 358 € + 312% 16 368 € -61% 41 921 €
TOTAAL UITGAVEN 918 549 € + 6% 862 495 € -6% 920 867 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 12 200 € + 83% 6 681 € + 61% 4 144 €
Resultaat boekjaar
Laatste update met NBB 29/11/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy