Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 19 422 621 € -16% 23 043 521 € + 4% 22 179 546 €
Uitgaven 18 362 256 € -24% 24 053 747 € + 5% 23 010 347 €
Resultaat 1 277 407 € + 253% - 832 740 € -40% - 594 074 €
 
Eigen vermogen 2 860 518 € + 81% 1 583 112 € -35% 2 442 451 €
Balanstotaal 7 591 236 € + 17% 6 505 500 € -5% 6 822 096 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 128 454 € + 188% 738 421 € -52% 1 539 124 €
Cashflow 1 389 082 € + 490% - 355 938 € + 3% - 368 741 €
Investeringen 30 204 € -56% 69 090 € -50% 137 408 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 850 226 € -14% 989 726 € -13% 1 141 319 €
Vlottende activa 6 741 011 € + 22% 5 515 774 € -3% 5 680 777 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 7 591 236 € + 17% 6 505 500 € -5% 6 822 096 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 860 518 € + 81% 1 583 112 € -35% 2 442 451 €
Vreemd vermogen 4 730 718 € -4% 4 922 388 € + 14% 4 299 645 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 7 591 236 € + 17% 6 505 500 € -5% 6 822 096 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 5 090 578 € -26% 6 866 906 € + 2% 6 755 548 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 16 176 615 € + 5% 15 423 998 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 308 190 € + 49% 206 232 € -4% 214 610 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 19 730 810 € -15% 23 249 752 € + 4% 22 394 155 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 14 053 € -31% 20 246 € -4% 21 066 €
Diensten en diverse goederen 2 007 843 € -19% 2 471 217 € + 6% 2 340 371 €
Bezoldigingen, pensioenen 16 186 205 € -23% 21 008 645 € + 4% 20 285 368 €
Andere uitgaven 154 154 € -72% 553 638 € + 52% 363 542 €
TOTAAL UITGAVEN 18 362 256 € -24% 24 053 747 € + 5% 23 010 347 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 284 444 € + 260% - 803 995 € -30% - 616 192 €
Resultaat boekjaar 1 277 407 € + 253% - 832 740 € -40% - 594 074 €
Laatste update met NBB 6/02/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy