Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 250 710 € -56% 569 855 € -16% 680 720 €
Uitgaven
Resultaat - 417 304 € -53% - 272 303 € -307% 131 433 €
 
Eigen vermogen 2 287 530 € -15% 2 704 832 € -9% 2 977 134 €
Balanstotaal 2 303 996 € -15% 2 723 877 € -9% 2 992 807 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 287 528 € -15% 2 704 832 € -9% 2 977 134 €
Investeringen
 
Brutomarge - 475 548 € -87% - 254 929 € -316% 118 140 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa 2 303 996 € -15% 2 723 877 € -9% 2 992 807 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 303 996 € -15% 2 723 877 € -9% 2 992 807 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 287 528 € -15% 2 704 832 € -9% 2 977 134 €
Vreemd vermogen 16 466 € -14% 19 045 € + 22% 15 673 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 303 996 € -15% 2 723 877 € -9% 2 992 807 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE - 475 548 € -87% - 254 929 € -316% 118 140 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 33 831 € -87% 258 941 € + 1045% 22 621 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 216 879 € -30% 310 914 € -53% 658 099 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 252 913 € -56% 574 045 € -16% 680 720 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 728 461 € -12% 828 974 € + 47% 562 581 €
Bezoldigingen, pensioenen
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN 728 461 € -12% 828 974 € + 47% 562 581 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 481 305 € -85% - 259 898 € -329% 113 698 €
Resultaat boekjaar - 417 304 € -53% - 272 303 € -307% 131 433 €
Laatste update met NBB 31/12/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy