Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 154 837 € -37% 246 611 € + 57% 156 675 €
 
Eigen vermogen 2 196 058 € + 8% 2 041 220 € + 14% 1 794 609 €
Balanstotaal 2 244 123 € + 7% 2 087 984 € + 15% 1 809 940 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 540 802 € -20% 1 938 000 € + 37% 1 409 550 €
Investeringen 621 831 € + 38740% 1 601 € -99% 119 327 €
 
Brutomarge 518 790 € -16% 614 530 € + 16% 528 408 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 655 256 € + 535% 103 220 € -73% 385 059 €
Vlottende activa 1 588 867 € -20% 1 984 764 € + 39% 1 424 881 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 244 123 € + 7% 2 087 984 € + 15% 1 809 940 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 196 058 € + 8% 2 041 220 € + 14% 1 794 609 €
Vreemd vermogen 48 065 € + 3% 46 764 € + 205% 15 331 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 244 123 € + 7% 2 087 984 € + 15% 1 809 940 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 518 790 € -16% 614 530 € + 16% 528 408 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 614 530 € + 16% 528 408 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 236 581 € -4% 246 904 € + 25% 198 257 €
Andere uitgaven 142 809 € + 7% 133 835 € + 3% 130 319 €
TOTAAL UITGAVEN 236 581 € -4% 246 904 € + 25% 198 257 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 139 400 € -40% 233 791 € + 17% 199 832 €
Resultaat boekjaar 154 837 € -37% 246 611 € + 57% 156 675 €
Laatste update met NBB 16/05/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy