Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 372 926 € + 141% 154 837 € -37% 246 611 €
 
Eigen vermogen 2 568 984 € + 17% 2 196 058 € + 8% 2 041 220 €
Balanstotaal 2 715 589 € + 21% 2 244 123 € + 7% 2 087 984 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 323 252 € -14% 1 540 802 € -20% 1 938 000 €
Investeringen 625 595 € + 1% 621 831 € + 38740% 1 601 €
 
Brutomarge 803 854 € + 55% 518 790 € -16% 614 530 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 1 245 732 € + 90% 655 256 € + 535% 103 220 €
Vlottende activa 1 469 857 € -7% 1 588 867 € -20% 1 984 764 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 715 589 € + 21% 2 244 123 € + 7% 2 087 984 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 568 984 € + 17% 2 196 058 € + 8% 2 041 220 €
Vreemd vermogen 146 605 € + 205% 48 065 € + 3% 46 764 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 715 589 € + 21% 2 244 123 € + 7% 2 087 984 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 803 854 € + 55% 518 790 € -16% 614 530 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 614 530 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 296 719 € + 25% 236 581 € -4% 246 904 €
Andere uitgaven 156 106 € + 9% 142 809 € + 7% 133 835 €
TOTAAL UITGAVEN 296 719 € + 25% 236 581 € -4% 246 904 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 351 029 € + 152% 139 400 € -40% 233 791 €
Resultaat boekjaar 372 926 € + 141% 154 837 € -37% 246 611 €
Laatste update met NBB 17/01/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy