Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 204 778 € + 4200% 4 762 € + 102% - 245 509 €
 
Eigen vermogen 2 642 919 € + 8% 2 438 140 € 0% 2 433 379 €
Balanstotaal 3 541 234 € -5% 3 723 374 € -4% 3 885 871 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 798 491 € + 13% 1 584 758 € -17% 1 917 337 €
Investeringen 110 382 € + 415% 21 438 € + 86% 11 509 €
 
Brutomarge 1 869 317 € + 21% 1 549 977 € + 53% 1 010 587 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 844 428 € -1% 853 382 € + 65% 516 042 €
Vlottende activa 2 696 806 € -6% 2 869 993 € -15% 3 369 829 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 541 234 € -5% 3 723 374 € -4% 3 885 871 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 642 919 € + 8% 2 438 140 € 0% 2 433 379 €
Vreemd vermogen 898 315 € -30% 1 285 234 € -12% 1 452 492 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 541 234 € -5% 3 723 374 € -4% 3 885 871 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 869 317 € + 21% 1 549 977 € + 53% 1 010 587 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 168 554 € -2% 1 191 828 € + 8% 1 106 915 €
Andere uitgaven 482 487 € + 40% 345 387 € + 148% 139 005 €
TOTAAL UITGAVEN 1 168 554 € -2% 1 191 828 € + 8% 1 106 915 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 218 276 € + 1610% 12 761 € + 105% - 235 333 €
Resultaat boekjaar 204 778 € + 4200% 4 762 € + 102% - 245 509 €
Laatste update met NBB 10/10/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy