Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 4 762 € + 102% - 245 509 € -431% 74 076 €
 
Eigen vermogen 2 438 140 € 0% 2 433 379 € -9% 2 678 888 €
Balanstotaal 3 723 374 € -4% 3 885 871 € -11% 4 382 142 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 584 758 € -17% 1 917 337 € -24% 2 530 985 €
Investeringen 21 438 € + 86% 11 509 € -29% 16 322 €
 
Brutomarge 1 549 977 € + 53% 1 010 587 € -11% 1 141 705 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 853 382 € + 65% 516 042 € + 249% 147 903 €
Vlottende activa 2 869 993 € -15% 3 369 829 € -20% 4 234 240 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 723 374 € -4% 3 885 871 € -11% 4 382 142 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 438 140 € 0% 2 433 379 € -9% 2 678 888 €
Vreemd vermogen 1 285 234 € -12% 1 452 492 € -15% 1 703 254 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 723 374 € -4% 3 885 871 € -11% 4 382 142 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 1 549 977 € + 53% 1 010 587 € -11% 1 141 705 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 191 828 € + 8% 1 106 915 € + 7% 1 034 809 €
Andere uitgaven 345 387 € + 148% 139 005 € + 293% 35 342 €
TOTAAL UITGAVEN 1 191 828 € + 8% 1 106 915 € + 7% 1 034 809 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 12 761 € + 105% - 235 333 € -429% 71 553 €
Resultaat boekjaar 4 762 € + 102% - 245 509 € -431% 74 076 €
Laatste update met NBB 26/09/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy