Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 865 759 €
Uitgaven
Resultaat 203 202 € + 5% 193 085 € + 496% 32 404 €
 
Eigen vermogen 1 750 897 € + 11% 1 581 348 € + 12% 1 412 749 €
Balanstotaal 1 947 455 € + 7% 1 822 787 € + 9% 1 667 120 €
 
Netto bedrijfskapitaal 519 395 € + 147% 210 105 € -41% 356 692 €
Investeringen 140 936 € -17% 168 851 € + 754% 19 768 €
 
Brutomarge 572 107 € + 16% 493 582 € + 59% 310 123 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa -100% 1 422 089 € + 28% 1 112 896 €
Vlottende activa 596 100 € + 49% 400 698 € -28% 554 224 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 947 455 € + 7% 1 822 787 € + 9% 1 667 120 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 750 897 € + 11% 1 581 348 € + 12% 1 412 749 €
Vreemd vermogen 196 558 € -19% 241 439 € -5% 254 371 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 947 455 € + 7% 1 822 787 € + 9% 1 667 120 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 572 107 € + 16% 493 582 € + 59% 310 123 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 339 674 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 526 085 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 293 652 €
Bezoldigingen, pensioenen 318 863 € + 20% 265 209 € + 11% 238 196 €
Andere uitgaven 80 268 € + 16% 69 356 € -5% 72 898 €
TOTAAL UITGAVEN 293 652 € + 11% 265 209 € + 11% 238 196 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 172 978 € + 9% 159 017 € + 16477% - 971 €
Resultaat boekjaar 203 202 € + 5% 193 085 € + 496% 32 404 €
Laatste update met NBB 6/05/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy