Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 193 085 € + 496% 32 404 € + 320% - 14 751 €
 
Eigen vermogen 1 581 348 € + 12% 1 412 749 € 0% 1 413 998 €
Balanstotaal 1 822 787 € + 9% 1 667 120 € + 3% 1 612 206 €
 
Netto bedrijfskapitaal 210 105 € -41% 356 692 € + 11% 321 253 €
Investeringen 168 851 € + 754% 19 768 € -49% 38 467 €
 
Brutomarge 493 582 € + 59% 310 123 € + 22% 254 631 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 1 422 089 € + 28% 1 112 896 € -10% 1 230 578 €
Vlottende activa 400 698 € -28% 554 224 € + 45% 381 628 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 822 787 € + 9% 1 667 120 € + 3% 1 612 206 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 581 348 € + 12% 1 412 749 € 0% 1 413 999 €
Vreemd vermogen 241 439 € -5% 254 371 € + 28% 198 208 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 822 787 € + 9% 1 667 120 € + 3% 1 612 206 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 493 582 € + 59% 310 123 € + 22% 254 631 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 265 209 € + 11% 238 196 € 0% 238 923 €
Andere uitgaven 69 356 € -5% 72 898 € + 12% 65 044 €
TOTAAL UITGAVEN 265 209 € + 11% 238 196 € 0% 238 923 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 159 017 € + 16477% - 971 € + 98% - 49 336 €
Resultaat boekjaar 193 085 € + 496% 32 404 € + 320% - 14 751 €
Laatste update met NBB 10/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy