Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 13 995 € + 337% 3 205 € + 107% - 43 457 €
 
Eigen vermogen 886 846 € + 2% 872 851 € 0% 869 646 €
Balanstotaal 1 214 494 € + 7% 1 134 616 € -8% 1 232 090 €
 
Netto bedrijfskapitaal 876 614 € + 2% 859 995 € + 1% 849 396 €
Investeringen 1 834 € -10% 2 041 € + 184% 718 €
 
Brutomarge 1 217 210 € + 5% 1 154 166 € -3% 1 183 775 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 10 232 € -20% 12 856 € -37% 20 250 €
Vlottende activa 1 204 262 € + 7% 1 121 760 € -7% 1 211 840 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 214 494 € + 7% 1 134 616 € -8% 1 232 090 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 886 846 € + 2% 872 851 € 0% 869 646 €
Vreemd vermogen 327 648 € + 25% 261 765 € -28% 362 444 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 214 494 € + 7% 1 134 616 € -8% 1 232 090 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 1 217 210 € + 5% 1 154 166 € -3% 1 183 775 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 335 599 € + 5% 1 271 719 € + 4% 1 218 983 €
Andere uitgaven 5 529 € -50% 11 003 € + 6% 10 417 €
TOTAAL UITGAVEN 1 335 599 € + 5% 1 271 719 € + 4% 1 218 983 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 123 918 € + 4% - 128 556 € -182% - 45 625 €
Resultaat boekjaar 13 995 € + 337% 3 205 € + 107% - 43 457 €
Laatste update met NBB 7/03/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy