Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten -100% 2 214 279 €
Uitgaven
Resultaat 104 588 € -13% 119 944 € + 2683% - 4 643 €
 
Eigen vermogen 816 131 € + 15% 711 542 € + 20% 591 598 €
Balanstotaal 1 216 539 € + 15% 1 056 484 € + 13% 933 300 €
 
Netto bedrijfskapitaal 711 240 € + 21% 588 715 € + 18% 498 431 €
Investeringen 13 472 € -69% 43 776 € -8% 47 673 €
 
Brutomarge 2 149 652 € + 4% 2 059 250 € + 6% 1 951 458 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 104 891 € -15% 122 828 € + 32% 93 167 €
Vlottende activa 1 111 647 € + 19% 933 656 € + 11% 840 133 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 216 539 € + 15% 1 056 484 € + 13% 933 300 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 816 131 € + 15% 711 543 € + 20% 591 598 €
Vreemd vermogen 400 408 € + 16% 344 942 € + 1% 341 702 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 216 539 € + 15% 1 056 484 € + 13% 933 300 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 2 149 652 € + 4% 2 059 250 € + 6% 1 951 458 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. -100% 2 214 279 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 2 219 720 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen -100% 268 261 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 994 620 € + 5% 1 892 055 € 0% 1 899 470 €
Andere uitgaven 50 104 € + 1% 49 566 € -13% 56 861 €
TOTAAL UITGAVEN 1 994 620 € + 5% 1 892 055 € + 605% 268 261 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 104 928 € -11% 117 630 € + 2514% - 4 873 €
Resultaat boekjaar 104 588 € -13% 119 944 € + 2683% - 4 643 €
Laatste update met NBB 25/10/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy