Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 803 242 € + 17% 684 111 € + 5% 651 567 €
Uitgaven
Resultaat 101 735 € + 210% 32 770 € -37% 51 824 €
 
Eigen vermogen 358 152 € + 40% 256 417 € + 15% 223 647 €
Balanstotaal 562 653 € + 5% 537 304 € + 37% 392 002 €
 
Netto bedrijfskapitaal 338 379 € + 50% 225 380 € + 28% 176 142 €
Investeringen 1 490 € + 96% 759 € -99% 151 749 €
 
Brutomarge -100% 516 069 € + 5% 493 408 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 19 773 € -36% 31 037 € -35% 47 505 €
Vlottende activa 542 880 € + 7% 506 267 € + 47% 344 497 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 562 653 € + 5% 537 304 € + 37% 392 002 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 358 152 € + 40% 256 417 € + 15% 223 647 €
Vreemd vermogen 204 501 € -27% 280 887 € + 67% 168 355 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 562 653 € + 5% 537 304 € + 37% 392 002 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE -100% 516 069 € + 5% 493 408 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 429 899 € + 18% 365 432 € -3% 375 242 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 373 343 € + 17% 318 679 € + 15% 276 325 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 810 282 € + 18% 684 241 € + 5% 651 568 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 187 437 € + 11% 168 172 € + 6% 158 160 €
Bezoldigingen, pensioenen 506 546 € + 9% 465 546 € + 11% 417 543 €
Andere uitgaven 13 808 € -20% 17 239 € -28% 24 037 €
TOTAAL UITGAVEN 187 437 € + 11% 168 172 € + 6% 158 160 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 520 354 € -1663% 33 284 € -36% 51 828 €
Resultaat boekjaar 101 735 € + 210% 32 770 € -37% 51 824 €
Laatste update met NBB 30/10/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy