Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 29 423 960 € -12% 33 495 743 € -4% 34 724 786 €
Uitgaven 30 125 995 € -24% 39 873 846 € + 7% 37 433 927 €
Resultaat 2 314 200 € + 215% - 2 018 282 € -34% - 1 504 571 €
 
Eigen vermogen 30 501 575 € + 8% 28 187 373 € -7% 30 205 655 €
Balanstotaal 71 066 760 € -3% 73 528 094 € + 5% 69 795 735 €
 
Netto bedrijfskapitaal 51 795 788 € -6% 55 077 146 € + 5% 52 376 440 €
Cashflow 2 875 520 € + 203% - 2 802 351 € -333% 1 201 882 €
Investeringen 33 586 € -36% 52 803 € -26% 71 525 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 2 420 027 € -2% 2 472 158 € -12% 2 824 352 €
Vlottende activa 68 646 733 € -3% 71 055 936 € + 6% 66 971 383 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 71 066 760 € -3% 73 528 094 € + 5% 69 795 735 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 30 501 575 € + 8% 28 187 373 € -7% 30 205 655 €
Vreemd vermogen 40 415 185 € -11% 45 340 721 € + 15% 39 540 819 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 71 066 760 € -3% 73 528 094 € + 5% 69 795 735 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 1 744 022 € -36% 2 744 981 € + 3% 2 667 003 €
Schenkingen 17 154 135 € -7% 18 506 767 € -2% 18 790 001 €
Legaten 10 251 788 € -14% 11 968 735 € -8% 12 977 351 €
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 275 260 € -5% 290 431 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 2 365 905 € + 17% 2 018 544 € + 16% 1 743 792 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 31 789 865 € -10% 35 514 287 € -3% 36 468 578 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 617 952 € -7% 664 688 € + 9% 608 752 €
Diensten en diverse goederen 7 203 368 € -16% 8 591 415 € + 12% 7 685 479 €
Bezoldigingen, pensioenen 6 471 549 € -1% 6 519 803 € + 7% 6 118 439 €
Andere uitgaven 15 833 126 € -34% 24 147 201 € + 5% 23 021 257 €
TOTAAL UITGAVEN 30 125 995 € -24% 39 873 846 € + 7% 37 433 927 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 663 870 € + 138% - 4 359 559 € -352% - 965 349 €
Resultaat boekjaar 2 314 200 € + 215% - 2 018 282 € -34% - 1 504 571 €
Laatste update met NBB 27/03/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy