Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 12 225 371 € + 8% 11 271 283 € + 2% 11 004 554 €
Uitgaven 11 960 571 € + 3% 11 561 495 € + 4% 11 160 879 €
Resultaat 601 990 € + 687% 76 449 € + 32% 58 108 €
 
Eigen vermogen 3 441 002 € + 21% 2 840 450 € + 4% 2 738 617 €
Balanstotaal 8 348 910 € + 3% 8 079 418 € + 5% 7 726 464 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 93 457 € + 86% - 688 666 € -99% - 346 674 €
Cashflow 1 224 248 € + 91% 642 380 € -2% 656 506 €
Investeringen 415 988 € -31% 599 590 € -24% 791 207 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 5 099 277 € -4% 5 306 126 € + 1% 5 263 505 €
Vlottende activa 3 249 633 € + 17% 2 773 292 € + 13% 2 462 959 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 8 348 910 € + 3% 8 079 418 € + 5% 7 726 464 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 441 002 € + 21% 2 840 450 € + 4% 2 738 617 €
Vreemd vermogen 4 740 243 € -6% 5 065 414 € + 5% 4 821 202 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 8 348 910 € + 3% 8 079 418 € + 5% 7 726 464 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 7 265 812 € + 12% 6 470 248 € + 5% 6 163 053 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 4 801 035 € + 24634% 19 411 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 395 418 € -6% 420 634 € + 17% 359 382 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 12 620 788 € + 8% 11 691 917 € + 3% 11 363 936 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 18 280 € -8% 19 782 € -32% 29 127 €
Diensten en diverse goederen 2 634 624 € + 8% 2 434 296 € + 9% 2 230 150 €
Bezoldigingen, pensioenen 8 588 988 € + 2% 8 438 561 € + 2% 8 303 089 €
Andere uitgaven 724 568 € + 8% 668 855 € + 12% 598 513 €
TOTAAL UITGAVEN 11 960 571 € + 3% 11 561 495 € + 4% 11 160 879 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 660 217 € + 406% 130 422 € -36% 203 057 €
Resultaat boekjaar 601 990 € + 687% 76 449 € + 32% 58 108 €
Laatste update met NBB 24/02/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy