Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 13 590 543 € + 11% 12 225 371 € + 8% 11 271 283 €
Uitgaven 12 946 945 € + 8% 11 960 571 € + 3% 11 561 495 €
Resultaat 1 027 101 € + 71% 601 990 € + 687% 76 449 €
 
Eigen vermogen 4 441 429 € + 29% 3 441 002 € + 21% 2 840 450 €
Balanstotaal 9 737 446 € + 17% 8 348 910 € + 3% 8 079 418 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 33 854 € + 64% - 93 457 € + 86% - 688 666 €
Cashflow 1 547 060 € + 26% 1 227 790 € + 91% 642 380 €
Investeringen 1 207 800 € + 190% 415 988 € -31% 599 590 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 6 162 886 € + 21% 5 099 277 € -4% 5 306 126 €
Vlottende activa 3 574 559 € + 10% 3 249 633 € + 17% 2 773 292 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 737 446 € + 17% 8 348 910 € + 3% 8 079 418 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 4 441 429 € + 29% 3 441 002 € + 21% 2 840 450 €
Vreemd vermogen 5 125 646 € + 8% 4 740 243 € -6% 5 065 414 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 737 446 € + 17% 8 348 910 € + 3% 8 079 418 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 8 228 318 € + 13% 7 265 812 € + 12% 6 470 248 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 5 362 225 € -100% 4 801 035 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 427 616 € + 8% 395 418 € -6% 420 634 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 14 018 159 € + 11% 12 620 788 € + 8% 11 691 917 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 62 820 € + 244% 18 280 € -8% 19 782 €
Diensten en diverse goederen 3 202 150 € + 22% 2 634 624 € + 8% 2 434 296 €
Bezoldigingen, pensioenen 9 116 070 € + 6% 8 588 988 € + 2% 8 438 561 €
Andere uitgaven 565 905 € -22% 724 568 € + 8% 668 855 €
TOTAAL UITGAVEN 12 946 945 € + 8% 11 960 571 € + 3% 11 561 495 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 071 214 € + 62% 660 217 € + 406% 130 422 €
Resultaat boekjaar 1 027 101 € + 71% 601 990 € + 687% 76 449 €
Laatste update met NBB 18/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy