Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 8 928 001 € + 10% 8 128 031 € + 5% 7 759 154 €
Uitgaven 8 454 885 € + 7% 7 870 508 € 0% 7 852 156 €
Resultaat 1 033 185 € -13% 1 194 254 € + 447% 218 182 €
 
Eigen vermogen 6 384 256 € + 19% 5 382 648 € + 28% 4 213 028 €
Balanstotaal 8 783 632 € + 10% 7 952 846 € + 13% 7 010 106 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 738 297 € + 5% 2 601 002 € + 50% 1 736 081 €
Cashflow 1 348 455 € -7% 1 448 593 € + 155% 568 415 €
Investeringen 1 147 800 € + 22% 941 702 € -11% 1 055 508 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 4 246 015 € + 24% 3 413 485 € + 24% 2 749 419 €
Vlottende activa 4 537 617 € 0% 4 539 361 € + 7% 4 260 687 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 8 783 632 € + 10% 7 952 846 € + 13% 7 010 106 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 6 384 256 € + 19% 5 382 648 € + 28% 4 213 028 €
Vreemd vermogen 2 374 376 € -7% 2 545 198 € -8% 2 772 078 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 8 783 632 € + 10% 7 952 846 € + 13% 7 010 106 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 1 323 089 € + 10% 1 201 612 € + 3% 1 169 622 €
Schenkingen 29 845 € -27% 40 855 € -15% 48 161 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 38 577 € -100% 39 141 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 327 147 € -4% 340 548 € + 15% 296 453 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 9 255 148 € + 9% 8 468 579 € + 5% 8 055 607 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 408 444 € + 6% 385 229 € + 5% 366 289 €
Diensten en diverse goederen 604 035 € + 19% 507 196 € + 4% 488 506 €
Bezoldigingen, pensioenen 7 015 234 € + 5% 6 656 773 € + 1% 6 594 883 €
Andere uitgaven 427 172 € + 33% 321 310 € -20% 402 478 €
TOTAAL UITGAVEN 8 454 885 € + 7% 7 870 508 € 0% 7 852 156 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 800 263 € + 34% 598 071 € + 194% 203 451 €
Resultaat boekjaar 1 033 185 € -13% 1 194 254 € + 447% 218 182 €
Laatste update met NBB 26/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy