Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 154 028 € + 747% 18 180 € -93% 261 422 €
 
Eigen vermogen 1 762 370 € + 10% 1 608 342 € + 3% 1 564 607 €
Balanstotaal 2 059 832 € + 9% 1 891 076 € + 2% 1 851 373 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 510 017 € + 12% 1 344 960 € -12% 1 522 888 €
Investeringen 31 073 € -88% 262 624 €
 
Brutomarge 486 148 € + 32% 368 720 € -22% 473 451 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 252 353 € -4% 263 382 € + 531% 41 719 €
Vlottende activa 1 807 479 € + 11% 1 627 694 € -10% 1 809 654 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 059 832 € + 9% 1 891 076 € + 2% 1 851 373 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 762 370 € + 10% 1 608 342 € + 3% 1 564 607 €
Vreemd vermogen 297 462 € + 5% 282 734 € -1% 286 766 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 059 832 € + 9% 1 891 076 € + 2% 1 851 373 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 486 148 € + 32% 368 720 € -22% 473 451 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 298 524 € + 1% 296 324 € + 39% 213 774 €
Andere uitgaven 35 433 € -37% 56 052 €
TOTAAL UITGAVEN 298 524 € + 1% 296 324 € + 39% 213 774 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 152 191 € + 831% 16 344 € -94% 259 677 €
Resultaat boekjaar 154 028 € + 747% 18 180 € -93% 261 422 €
Laatste update met NBB 5/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy