Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2014 % 12/2013 % 12/2012
Ontvangsten 8 449 536 € + 5% 8 080 409 € + 6% 7 604 753 €
Uitgaven 8 492 131 € + 203% - 8 238 656 € -6% - 7 767 791 €
Resultaat 360 519 € + 141% 149 309 € + 29% 115 873 €
 
Eigen vermogen 3 205 386 € + 9% 2 954 057 € + 1% 2 913 939 €
Balanstotaal 6 204 693 € + 7% 5 817 277 € + 6% 5 474 155 €
 
Netto bedrijfskapitaal 16 468 € + 105% - 307 981 € + 18% - 375 519 €
Cashflow 602 720 € + 88% 320 799 € -22% 410 994 €
Investeringen 161 412 € + 34% 120 662 € -2% 123 168 €
 
Balans 12/2014 % 12/2013 % 12/2012
ACTIVA
Vaste activa 3 387 399 € -1% 3 434 248 € -2% 3 521 413 €
Vlottende activa 2 817 293 € + 18% 2 383 029 € + 22% 1 952 742 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 6 204 693 € + 7% 5 817 277 € + 6% 5 474 155 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 205 386 € + 9% 2 954 057 € + 1% 2 913 939 €
Vreemd vermogen 2 821 695 € + 4% 2 712 236 € + 15% 2 366 897 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 6 204 693 € + 7% 5 817 277 € + 6% 5 474 155 €
 
Resultaatberekening 12/2014 % 12/2013 % 12/2012
ONTVANGSTEN
Omzet 1 076 477 € + 8% 997 769 € + 8% 920 617 €
Schenkingen 226 124 € + 50% 151 185 € -35% 233 330 €
Legaten 8 754 € 0% 8 754 € 0% 8 754 €
Kapitaal- en intrestsubsidies 7 138 181 € + 3% 6 922 701 € + 5761% 118 119 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 420 376 € + 33% 315 584 € + 29% 244 044 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8 869 912 € + 6% 8 395 993 € + 7% 7 848 797 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 375 384 € + 18% 317 222 € + 5% 301 638 €
Diensten en diverse goederen 524 544 € -7% 566 137 € + 7% 528 550 €
Bezoldigingen, pensioenen 7 258 800 € + 2% 7 099 279 € + 8% 6 590 638 €
Andere uitgaven 333 403 € + 30% 256 018 € -26% 346 964 €
TOTAAL UITGAVEN 8 492 131 € + 203% - 8 238 656 € -6% - 7 767 791 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 377 781 € + 140% 157 337 € + 94% 81 006 €
Resultaat boekjaar 360 519 € + 141% 149 309 € + 29% 115 873 €
Laatste update met NBB 14/06/2017
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy