Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 8 957 995 € + 1% 8 899 924 € + 4% 8 593 991 €
Uitgaven 9 167 918 € + 3% 8 868 032 € + 1% 8 756 305 €
Resultaat 365 130 € -35% 564 374 € + 62% 348 774 €
 
Eigen vermogen 7 548 061 € + 3% 7 316 460 € + 5% 6 949 615 €
Balanstotaal 9 452 833 € + 2% 9 243 251 € + 2% 9 076 463 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 889 629 € -9% 2 073 645 € + 45% 1 433 006 €
Cashflow 902 752 € -19% 1 108 475 € + 21% 916 110 €
Investeringen 883 213 € + 431% 166 370 € -84% 1 072 025 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 6 006 301 € + 7% 5 626 922 € -6% 6 014 257 €
Vlottende activa 3 446 532 € -5% 3 616 329 € + 18% 3 062 206 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 452 833 € + 2% 9 243 251 € + 2% 9 076 463 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 7 548 061 € + 3% 7 316 460 € + 5% 6 949 615 €
Vreemd vermogen 1 869 963 € 0% 1 876 697 € -9% 2 060 421 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 452 833 € + 2% 9 243 251 € + 2% 9 076 463 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 1 252 012 € + 1% 1 237 777 € + 5% 1 182 242 €
Schenkingen 28 139 € -20% 34 961 € + 22% 28 593 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 7 677 844 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 475 612 € -1% 480 950 € -3% 494 993 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 9 433 607 € + 1% 9 380 874 € + 3% 9 088 984 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 303 124 € -1% 307 110 € -1% 309 961 €
Diensten en diverse goederen 691 131 € + 4% 666 808 € 0% 669 278 €
Bezoldigingen, pensioenen 7 253 872 € + 4% 6 986 479 € + 2% 6 860 937 €
Andere uitgaven 919 791 € + 1% 907 635 € -1% 916 129 €
TOTAAL UITGAVEN 9 167 918 € + 3% 8 868 032 € + 1% 8 756 305 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 265 689 € -48% 512 842 € + 54% 332 679 €
Resultaat boekjaar 365 130 € -35% 564 374 € + 62% 348 774 €
Laatste update met NBB 21/02/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy