Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 1 719 033 € + 4% 1 646 013 € + 1% 1 623 029 €
Uitgaven
Resultaat 99 399 € + 235% - 73 575 € + 59% - 178 242 €
 
Eigen vermogen 265 727 € + 60% 166 329 € -31% 239 904 €
Balanstotaal 1 089 319 € + 28% 850 827 € + 4% 820 769 €
 
Netto bedrijfskapitaal 268 803 € + 61% 166 489 € -31% 242 645 €
Investeringen 5 212 € + 328% 1 217 € -81% 6 269 €
 
Brutomarge 1 598 964 € + 5% 1 518 649 € + 5% 1 452 866 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 13 858 € + 3% 13 441 € -22% 17 246 €
Vlottende activa 1 075 462 € + 28% 837 386 € + 4% 803 523 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 089 319 € + 28% 850 827 € + 4% 820 769 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 265 728 € + 60% 166 329 € -31% 239 904 €
Vreemd vermogen 806 659 € + 22% 660 897 € + 20% 550 878 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 089 319 € + 28% 850 827 € + 4% 820 769 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 1 598 964 € + 5% 1 518 649 € + 5% 1 452 866 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 6 214 € + 298% 1 560 € -94% 24 144 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 712 819 € + 4% 1 644 453 € + 3% 1 598 885 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 712 329 € + 1% 1 701 386 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 159 104 € -18% 193 680 € -22% 248 520 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 466 099 € -7% 1 583 036 € -5% 1 664 947 €
Andere uitgaven - 1 206 € -519% 288 € -95% 5 702 €
TOTAAL UITGAVEN 159 104 € -18% 193 680 € -22% 248 520 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 134 071 € + 307% - 64 676 € + 70% - 217 783 €
Resultaat boekjaar 99 399 € + 235% - 73 575 € + 59% - 178 242 €
Laatste update met NBB 16/05/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy