Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 2 146 216 € + 25% 1 719 033 € + 4% 1 646 013 €
Uitgaven
Resultaat 106 051 € + 7% 99 399 € + 235% - 73 575 €
 
Eigen vermogen 371 779 € + 40% 265 727 € + 60% 166 329 €
Balanstotaal 1 189 979 € + 9% 1 089 319 € + 28% 850 827 €
 
Netto bedrijfskapitaal 353 876 € + 32% 268 803 € + 61% 166 489 €
Investeringen 11 318 € + 117% 5 212 € + 328% 1 217 €
 
Brutomarge 1 994 996 € + 25% 1 598 964 € + 5% 1 518 649 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 17 903 € + 29% 13 858 € + 3% 13 441 €
Vlottende activa 1 172 076 € + 9% 1 075 462 € + 28% 837 386 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 189 979 € + 9% 1 089 319 € + 28% 850 827 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 371 779 € + 40% 265 728 € + 60% 166 329 €
Vreemd vermogen 818 200 € + 1% 806 659 € + 22% 660 897 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 189 979 € + 9% 1 089 319 € + 28% 850 827 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 1 994 996 € + 25% 1 598 964 € + 5% 1 518 649 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 8 503 € + 37% 6 214 € + 298% 1 560 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 137 713 € + 25% 1 712 819 € + 4% 1 644 453 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 712 329 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 205 397 € + 29% 159 104 € -18% 193 680 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 856 612 € + 27% 1 466 099 € -7% 1 583 036 €
Andere uitgaven 926 € + 177% - 1 206 € -519% 288 €
TOTAAL UITGAVEN 205 397 € + 29% 159 104 € -18% 193 680 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 137 458 € + 3% 134 071 € + 307% - 64 676 €
Resultaat boekjaar 106 051 € + 7% 99 399 € + 235% - 73 575 €
Laatste update met NBB 29/09/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy