Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 2 174 609 € + 4% 2 085 266 € + 5% 1 977 959 €
Uitgaven
Resultaat 39 835 € -100% 79 725 €
 
Eigen vermogen 551 411 € + 8% 511 576 € 0% 511 576 €
Balanstotaal 953 154 € + 4% 916 537 € + 2% 901 040 €
 
Netto bedrijfskapitaal 557 564 € + 8% 514 636 € -2% 524 553 €
Investeringen -100% 13 590 € + 991% 1 246 €
 
Brutomarge 1 900 803 € + 6% 1 801 224 € + 10% 1 641 409 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 7 122 € -31% 10 334 € -11% 11 572 €
Vlottende activa 946 033 € + 4% 906 203 € + 2% 889 468 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 953 154 € + 4% 916 537 € + 2% 901 040 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 551 411 € + 8% 511 576 € 0% 511 576 €
Vreemd vermogen 388 468 € -1% 391 567 € + 7% 364 915 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 953 154 € + 4% 916 537 € + 2% 901 040 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 900 803 € + 6% 1 801 224 € + 10% 1 641 409 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 174 609 € + 4% 2 085 266 € + 5% 1 977 959 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 208 705 € + 3% 2 137 956 € + 8% 1 977 959 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 307 901 € -9% 336 732 € 0% 336 550 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 856 383 € + 3% 1 796 153 € + 14% 1 577 604 €
Andere uitgaven 1 942 € -47% 3 672 € + 121% - 17 187 €
TOTAAL UITGAVEN 307 901 € -9% 336 732 € 0% 336 550 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 42 478 € + 2938% 1 398 € -98% 80 992 €
Resultaat boekjaar 39 835 € -100% 79 725 €
Laatste update met NBB 10/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy