Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 2 085 266 € + 5% 1 977 959 € + 8% 1 837 731 €
Uitgaven
Resultaat -100% 79 725 € + 418% 15 394 €
 
Eigen vermogen 511 576 € 0% 511 576 € + 18% 431 851 €
Balanstotaal 916 537 € + 2% 901 040 € + 8% 836 887 €
 
Netto bedrijfskapitaal 514 636 € -2% 524 553 € + 14% 460 703 €
Investeringen 13 590 € + 991% 1 246 €
 
Brutomarge 1 801 224 € + 10% 1 641 409 € + 8% 1 519 211 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 10 334 € -11% 11 572 € -35% 17 840 €
Vlottende activa 906 203 € + 2% 889 468 € + 9% 819 047 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 916 537 € + 2% 901 040 € + 8% 836 887 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 511 576 € 0% 511 576 € + 18% 431 851 €
Vreemd vermogen 391 567 € + 7% 364 915 € + 2% 358 344 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 916 537 € + 2% 901 040 € + 8% 836 887 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 801 224 € + 10% 1 641 409 € + 8% 1 519 211 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 085 266 € + 5% 1 977 959 € + 8% 1 837 731 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 137 956 € + 8% 1 977 959 € + 5% 1 876 371 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 336 732 € 0% 336 550 € -6% 357 161 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 796 153 € + 14% 1 577 604 € + 3% 1 526 591 €
Andere uitgaven 3 672 € + 121% - 17 187 € + 28% - 23 985 €
TOTAAL UITGAVEN 336 732 € 0% 336 550 € -6% 357 161 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 398 € -98% 80 992 € + 388% 16 604 €
Resultaat boekjaar -100% 79 725 € + 418% 15 394 €
Laatste update met NBB 14/10/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy