Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 91 199 € + 58% 57 624 € + 1014% 5 174 €
 
Eigen vermogen 538 086 € + 20% 446 887 € + 15% 389 263 €
Balanstotaal 900 527 € 0% 901 394 € + 14% 792 393 €
 
Netto bedrijfskapitaal 740 251 € + 17% 632 852 € + 29% 491 331 €
Investeringen 26 060 € + 20% 21 636 € -88% 178 961 €
 
Brutomarge 1 150 870 € -1% 1 163 557 € -5% 1 228 494 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 15 371 € -64% 42 324 € -22% 54 436 €
Vlottende activa 885 156 € + 3% 859 071 € + 16% 737 957 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 900 527 € 0% 901 394 € + 14% 792 393 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 538 086 € + 20% 446 887 € + 15% 389 263 €
Vreemd vermogen 144 905 € -36% 226 218 € -8% 246 626 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 900 527 € 0% 901 394 € + 14% 792 393 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 150 870 € -1% 1 163 557 € -5% 1 228 494 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 030 982 € + 3% 999 438 € -14% 1 164 228 €
Andere uitgaven 53 038 € -50% 106 916 € + 81% 58 995 €
TOTAAL UITGAVEN 1 030 982 € + 3% 999 438 € -14% 1 164 228 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 66 851 € + 17% 57 203 € + 985% 5 271 €
Resultaat boekjaar 91 199 € + 58% 57 624 € + 1014% 5 174 €
Laatste update met NBB 23/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy