Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 339 833 € + 90% 179 290 € + 104% 87 790 €
 
Eigen vermogen 1 874 786 € + 22% 1 534 952 € + 13% 1 355 662 €
Balanstotaal 2 327 293 € + 11% 2 088 273 € + 4% 2 012 338 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 827 793 € + 18% 1 551 411 € + 11% 1 398 035 €
Investeringen 362 € -99% 35 524 € + 290% 9 120 €
 
Brutomarge 2 657 997 € 0% 2 654 375 € + 3% 2 589 023 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 46 992 € -29% 65 926 € + 65% 40 013 €
Vlottende activa 2 280 301 € + 13% 2 022 347 € + 3% 1 972 325 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 327 293 € + 11% 2 088 273 € + 4% 2 012 338 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 874 785 € + 22% 1 534 952 € + 13% 1 355 663 €
Vreemd vermogen 452 507 € -4% 470 936 € -18% 574 291 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 327 293 € + 11% 2 088 273 € + 4% 2 012 338 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 2 657 997 € 0% 2 654 375 € + 3% 2 589 023 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 2 517 329 € 0% 2 508 259 € + 2% 2 471 110 €
Andere uitgaven - 21 524 € -152% 41 662 € + 96% 21 269 €
TOTAAL UITGAVEN 2 517 329 € 0% 2 508 259 € + 2% 2 471 110 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 162 191 € + 55% 104 455 € + 8% 96 644 €
Resultaat boekjaar 339 833 € + 90% 179 290 € + 104% 87 790 €
Laatste update met NBB 14/10/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy