Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 6 654 220 € + 2% 6 527 213 € + 2% 6 429 281 €
Uitgaven 6 837 545 € + 8% 6 324 361 € + 1% 6 250 569 €
Resultaat 466 323 € + 44010% - 1 062 € -100% 556 344 €
 
Eigen vermogen 7 159 892 € + 5% 6 792 191 € 0% 6 767 482 €
Balanstotaal 9 495 880 € + 5% 9 066 080 € 0% 9 088 190 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 915 861 € -1% 1 937 959 € + 9% 1 781 344 €
Cashflow 812 479 € + 177% 293 827 € -66% 871 610 €
Investeringen 703 660 € + 404% 139 573 € + 17% 119 088 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 6 005 127 € + 6% 5 659 735 € -3% 5 815 252 €
Vlottende activa 3 490 753 € + 2% 3 406 345 € + 4% 3 272 939 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 495 880 € + 5% 9 066 080 € 0% 9 088 190 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 7 159 892 € + 5% 6 792 191 € 0% 6 767 482 €
Vreemd vermogen 2 319 416 € + 3% 2 245 455 € -1% 2 279 048 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 495 880 € + 5% 9 066 080 € 0% 9 088 190 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 882 038 € -1% 894 916 € + 2% 879 501 €
Schenkingen 62 541 € -29% 88 203 € + 127% 38 922 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 5 709 641 € -100% 5 510 858 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 612 590 € + 106% 298 067 € -10% 333 014 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 7 266 810 € + 6% 6 825 280 € + 1% 6 762 294 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 688 901 € + 68% 410 775 € -1% 414 934 €
Diensten en diverse goederen 362 917 € -4% 377 899 € + 3% 366 430 €
Bezoldigingen, pensioenen 5 347 655 € + 3% 5 176 870 € + 2% 5 071 454 €
Andere uitgaven 438 072 € + 18% 372 045 € -6% 397 751 €
TOTAAL UITGAVEN 6 837 545 € + 8% 6 324 361 € + 1% 6 250 569 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 429 265 € -14% 500 919 € -2% 511 725 €
Resultaat boekjaar 466 323 € + 44010% - 1 062 € -100% 556 344 €
Laatste update met NBB 18/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy