Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 6 527 213 € + 2% 6 429 281 € -1% 6 474 292 €
Uitgaven 6 324 361 € + 1% 6 250 569 € -1% 6 343 731 €
Resultaat - 1 062 € -100% 556 344 € + 38% 401 933 €
 
Eigen vermogen 6 792 191 € 0% 6 767 482 € + 7% 6 328 277 €
Balanstotaal 9 066 080 € 0% 9 088 190 € + 5% 8 695 584 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 937 959 € + 9% 1 781 344 € + 52% 1 172 194 €
Cashflow 293 827 € -66% 871 610 € + 21% 721 556 €
Investeringen 139 573 € + 17% 119 088 € + 119% 54 459 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 5 659 735 € -3% 5 815 252 € -3% 5 995 303 €
Vlottende activa 3 406 345 € + 4% 3 272 939 € + 21% 2 700 281 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 066 080 € 0% 9 088 190 € + 5% 8 695 584 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 6 792 191 € 0% 6 767 482 € + 7% 6 328 277 €
Vreemd vermogen 2 245 455 € -1% 2 279 048 € -3% 2 341 774 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 066 080 € 0% 9 088 190 € + 5% 8 695 584 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 894 916 € + 2% 879 501 € -1% 886 122 €
Schenkingen 88 203 € + 127% 38 922 € + 18% 32 998 €
Legaten -100% 5 075 €
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 5 510 858 € -1% 5 550 097 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 298 067 € -10% 333 014 € + 27% 262 563 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 6 825 280 € + 1% 6 762 294 € 0% 6 736 856 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 410 775 € -1% 414 934 € + 6% 392 320 €
Diensten en diverse goederen 377 899 € + 3% 366 430 € + 5% 347 961 €
Bezoldigingen, pensioenen 5 176 870 € + 2% 5 071 454 € -3% 5 234 104 €
Andere uitgaven 372 045 € -6% 397 751 € + 8% 369 347 €
TOTAAL UITGAVEN 6 324 361 € + 1% 6 250 569 € -1% 6 343 731 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 500 919 € -2% 511 725 € + 30% 393 124 €
Resultaat boekjaar - 1 062 € -100% 556 344 € + 38% 401 933 €
Laatste update met NBB 24/02/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy