Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 3 716 518 € -3% 3 825 858 € + 5% 3 629 440 €
Uitgaven
Resultaat 2 160 € + 403% - 714 € -211% 646 €
 
Eigen vermogen 1 909 242 € -14% 2 210 051 € -2% 2 258 047 €
Balanstotaal 2 788 233 € -10% 3 100 842 € + 13% 2 752 243 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 045 579 € -52% 2 199 335 € + 1% 2 175 892 €
Investeringen 44 922 € -22% 57 753 € + 256% 16 212 €
 
Brutomarge -100% 2 497 162 € + 12% 2 219 853 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 113 663 € + 4% 109 756 € + 34% 82 155 €
Vlottende activa 2 674 570 € -11% 2 991 086 € + 12% 2 670 088 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 788 233 € -10% 3 100 842 € + 13% 2 752 243 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 909 242 € -14% 2 210 051 € -2% 2 258 047 €
Vreemd vermogen 878 991 € + 11% 791 751 € + 60% 494 196 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 788 233 € -10% 3 100 842 € + 13% 2 752 243 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE -100% 2 497 162 € + 12% 2 219 853 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 3 716 518 € -3% 3 825 858 € + 5% 3 629 440 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 3 922 611 € + 8% 3 629 440 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 1 342 854 € -6% 1 425 449 € + 1% 1 409 587 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 782 936 € + 18% 2 368 251 € + 7% 2 203 125 €
Andere uitgaven 41 198 € + 36% 30 289 € + 84% 16 470 €
TOTAAL UITGAVEN 1 342 854 € -6% 1 425 449 € + 1% 1 409 587 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 2 824 134 € -2964% 98 622 € + 38126% 258 €
Resultaat boekjaar 2 160 € + 403% - 714 € -211% 646 €
Laatste update met NBB 31/12/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy