Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 3 766 474 € + 2% 3 689 657 € -1% 3 716 518 €
Uitgaven
Resultaat 32 057 € + 122% - 144 261 € -6779% 2 160 €
 
Eigen vermogen 1 797 039 € + 2% 1 764 981 € -8% 1 909 242 €
Balanstotaal 2 773 694 € + 11% 2 492 451 € -11% 2 788 233 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 206 337 € + 15% 1 045 145 € 0% 1 045 579 €
Investeringen 20 092 € + 34% 14 954 € -67% 44 922 €
 
Brutomarge 2 879 072 € + 7% 2 697 840 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 80 701 € -10% 89 836 € -21% 113 663 €
Vlottende activa 2 692 993 € + 12% 2 402 615 € -10% 2 674 570 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 773 694 € + 11% 2 492 451 € -11% 2 788 233 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 797 038 € + 2% 1 764 981 € -8% 1 909 242 €
Vreemd vermogen 976 655 € + 34% 727 470 € -17% 878 991 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 773 694 € + 11% 2 492 451 € -11% 2 788 233 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 2 879 072 € + 7% 2 697 840 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 3 766 474 € + 2% 3 689 657 € -1% 3 716 518 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 702 356 € -38% 1 127 309 € -16% 1 342 854 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 858 387 € + 2% 2 801 771 € + 1% 2 782 936 €
Andere uitgaven 29 227 € -25% 38 973 € -5% 41 198 €
TOTAAL UITGAVEN 702 356 € -38% 1 127 309 € -16% 1 342 854 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 8 542 € + 94% - 142 904 € + 95% - 2 824 134 €
Resultaat boekjaar 32 057 € + 122% - 144 261 € -6779% 2 160 €
Laatste update met NBB 24/09/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy