Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 32 834 € + 83% 17 914 € + 5345% 329 €
 
Eigen vermogen 824 887 € + 3% 800 427 € + 1% 790 887 €
Balanstotaal 965 901 € + 1% 958 109 € + 1% 946 474 €
 
Netto bedrijfskapitaal 562 538 € + 7% 527 323 € + 7% 492 617 €
Investeringen 43 078 € + 54% 28 024 € -63% 76 458 €
 
Brutomarge 657 899 € + 9% 605 787 € + 1% 599 873 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 258 349 € -3% 265 104 € -7% 286 270 €
Vlottende activa 707 552 € + 2% 693 006 € + 5% 660 205 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 965 901 € + 1% 958 109 € + 1% 946 474 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 824 887 € + 3% 800 427 € + 1% 790 887 €
Vreemd vermogen 141 014 € -11% 157 682 € + 1% 155 587 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 965 901 € + 1% 958 109 € + 1% 946 474 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 657 899 € + 9% 605 787 € + 1% 599 873 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 539 073 € + 6% 506 866 € -1% 513 536 €
Andere uitgaven 90 831 € -1% 91 334 € -7% 97 788 €
TOTAAL UITGAVEN 539 073 € + 6% 506 866 € -1% 513 536 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 27 995 € + 269% 7 588 € + 166% - 11 451 €
Resultaat boekjaar 32 834 € + 83% 17 914 € + 5345% 329 €
Laatste update met NBB 10/09/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy