Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 70 555 € + 570% - 15 014 € + 7% - 16 069 €
 
Eigen vermogen 350 639 € + 25% 280 084 € -5% 295 098 €
Balanstotaal 400 870 € + 25% 319 545 € -8% 345 688 €
 
Netto bedrijfskapitaal 345 484 € + 27% 271 865 € -6% 289 799 €
Investeringen 1 566 € -78% 7 027 € + 322% 1 666 €
 
Brutomarge 346 871 € + 37% 253 743 € + 3% 246 322 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 5 155 € -37% 8 219 € + 55% 5 299 €
Vlottende activa 395 715 € + 27% 311 326 € -9% 340 389 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 400 870 € + 25% 319 545 € -8% 345 688 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 350 639 € + 25% 280 084 € -5% 295 098 €
Vreemd vermogen 50 231 € + 27% 39 461 € -22% 50 590 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 400 870 € + 25% 319 545 € -8% 345 688 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 346 871 € + 37% 253 743 € + 3% 246 322 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 269 978 € + 3% 263 141 € + 2% 258 391 €
Andere uitgaven 6 256 € + 15% 5 429 € + 30% 4 172 €
TOTAAL UITGAVEN 269 978 € + 3% 263 141 € + 2% 258 391 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 70 637 € + 576% - 14 826 € + 9% - 16 240 €
Resultaat boekjaar 70 555 € + 570% - 15 014 € + 7% - 16 069 €
Laatste update met NBB 10/09/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy