Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 5.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2015 % 12/2014 % 12/2013
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 25 454 € + 161% - 42 044 € -48% - 28 411 €
 
Eigen vermogen 146 833 € + 21% 121 379 € -26% 163 423 €
Balanstotaal 156 697 € -6% 165 899 € -11% 187 104 €
 
Netto bedrijfskapitaal 145 971 € + 22% 119 181 € -26% 160 076 €
Investeringen -100% 565 € -57% 1 307 €
 
Brutomarge 254 592 € + 8% 234 972 € + 4% 225 519 €
 
Balans 12/2015 % 12/2014 % 12/2013
ACTIVA
Vaste activa 862 € -61% 2 198 € -34% 3 347 €
Vlottende activa 155 835 € -5% 163 701 € -11% 183 757 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 156 697 € -6% 165 899 € -11% 187 104 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 146 833 € + 21% 121 379 € -26% 163 423 €
Vreemd vermogen 9 864 € -78% 44 520 € + 88% 23 681 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 156 697 € -6% 165 899 € -11% 187 104 €
 
Resultaatberekening 12/2015 % 12/2014 % 12/2013
BRUTOMARGE 254 592 € + 8% 234 972 € + 4% 225 519 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 245 503 € -15% 288 881 € + 13% 254 956 €
Andere uitgaven 1 531 € -21% 1 948 € -13% 2 240 €
TOTAAL UITGAVEN 245 503 € -15% 288 881 € + 13% 254 956 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 7 558 € + 114% - 55 857 € -76% - 31 677 €
Resultaat boekjaar 25 454 € + 161% - 42 044 € -48% - 28 411 €
Laatste update met NBB 23/11/2016
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.