Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat - 40 886 € -165% 62 757 € + 147% 25 454 €
 
Eigen vermogen 168 703 € -20% 209 589 € + 43% 146 833 €
Balanstotaal 193 244 € -14% 224 619 € + 43% 156 697 €
 
Netto bedrijfskapitaal 167 204 € -19% 207 253 € + 42% 145 971 €
Investeringen -100% 2 311 €
 
Brutomarge 183 073 € -10% 202 904 € -20% 254 592 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 1 499 € -36% 2 336 € + 171% 862 €
Vlottende activa 191 745 € -14% 222 283 € + 43% 155 835 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 193 244 € -14% 224 619 € + 43% 156 697 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 168 703 € -20% 209 589 € + 43% 146 833 €
Vreemd vermogen 24 541 € + 63% 15 030 € + 52% 9 864 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 193 244 € -14% 224 619 € + 43% 156 697 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 183 073 € -10% 202 904 € -20% 254 592 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 225 179 € + 64% 137 698 € -44% 245 503 €
Andere uitgaven 836 € 0% 837 € -45% 1 531 €
TOTAAL UITGAVEN 225 179 € + 64% 137 698 € -44% 245 503 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 42 942 € -167% 64 369 € + 752% 7 558 €
Resultaat boekjaar - 40 886 € -165% 62 757 € + 147% 25 454 €
Laatste update met NBB 11/04/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy