Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2016 % 12/2015 % 12/2014
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 62 757 € + 147% 25 454 € + 161% - 42 044 €
 
Eigen vermogen 209 589 € + 43% 146 833 € + 21% 121 379 €
Balanstotaal 224 619 € + 43% 156 697 € -6% 165 899 €
 
Netto bedrijfskapitaal 207 253 € + 42% 145 971 € + 22% 119 181 €
Investeringen 2 311 € -100% 565 €
 
Brutomarge 202 904 € -20% 254 592 € + 8% 234 972 €
 
Balans 12/2016 % 12/2015 % 12/2014
ACTIVA
Vaste activa 2 336 € + 171% 862 € -61% 2 198 €
Vlottende activa 222 283 € + 43% 155 835 € -5% 163 701 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 224 619 € + 43% 156 697 € -6% 165 899 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 209 589 € + 43% 146 833 € + 21% 121 379 €
Vreemd vermogen 15 030 € + 52% 9 864 € -78% 44 520 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 224 619 € + 43% 156 697 € -6% 165 899 €
 
Resultaatberekening 12/2016 % 12/2015 % 12/2014
BRUTOMARGE 202 904 € -20% 254 592 € + 8% 234 972 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 137 698 € -44% 245 503 € -15% 288 881 €
Andere uitgaven 837 € -45% 1 531 € -21% 1 948 €
TOTAAL UITGAVEN 137 698 € -44% 245 503 € -15% 288 881 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 64 369 € + 752% 7 558 € + 114% - 55 857 €
Resultaat boekjaar 62 757 € + 147% 25 454 € + 161% - 42 044 €
Laatste update met NBB 10/06/2017
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.