Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 20 011 034 € -4% 20 793 108 € -1% 20 973 610 €
Uitgaven 20 482 274 € -6% 21 875 955 € + 4% 21 126 410 €
Resultaat - 332 124 € + 56% - 756 994 € -410% 243 825 €
 
Eigen vermogen 57 549 € -85% 389 673 € -66% 1 146 667 €
Balanstotaal 2 546 332 € -41% 4 295 849 € -20% 5 349 817 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 418 518 € -242% 293 860 € -74% 1 112 519 €
Cashflow - 478 557 € + 2% - 488 635 € -181% 605 395 €
Investeringen -100% 1 721 € + 66% 1 039 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 620 541 € -14% 723 448 € + 7% 674 932 €
Vlottende activa 1 925 791 € -46% 3 572 402 € -24% 4 674 885 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 546 332 € -41% 4 295 849 € -20% 5 349 817 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 57 549 € -85% 389 673 € -66% 1 146 667 €
Vreemd vermogen 2 344 309 € -28% 3 278 541 € -8% 3 562 366 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 546 332 € -41% 4 295 849 € -20% 5 349 817 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 7 161 356 € -9% 7 909 680 € -1% 7 998 812 €
Schenkingen 35 709 € + 122% 16 114 € -85% 106 876 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 2 613 745 € -7% 2 807 369 € -4% 2 928 867 €
Lidgeld 10 200 224 € + 1% 10 059 945 € + 1% 9 939 056 €
Andere bedrijfsopbrengsten 133 612 € -56% 304 290 € + 2% 299 087 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 20 144 646 € -5% 21 097 397 € -1% 21 272 698 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -100% 2 125 € -17% 2 569 €
Diensten en diverse goederen 13 663 744 € -8% 14 821 074 € + 3% 14 424 767 €
Bezoldigingen, pensioenen 6 701 109 € + 3% 6 499 739 € + 7% 6 091 947 €
Andere uitgaven 117 421 € -79% 553 016 € -9% 607 127 €
TOTAAL UITGAVEN 20 482 274 € -6% 21 875 955 € + 4% 21 126 410 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 337 628 € + 57% - 778 558 € -632% 146 288 €
Resultaat boekjaar - 332 124 € + 56% - 756 994 € -410% 243 825 €
Laatste update met NBB 31/12/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy