Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 1 079 133 € + 17% 924 248 €
Uitgaven
Resultaat - 22 190 € -514% - 3 612 € -140% 9 141 €
 
Eigen vermogen 100 230 € -18% 122 421 € -3% 126 032 €
Balanstotaal 345 595 € + 8% 319 670 € + 2% 313 490 €
 
Netto bedrijfskapitaal 105 814 € -20% 131 798 € -3% 135 781 €
Investeringen 6 251 € + 144% 2 557 € -52% 5 371 €
 
Brutomarge 1 011 666 € + 17% 867 928 € + 8% 806 478 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 25 141 € + 22% 20 639 € + 5% 19 704 €
Vlottende activa 320 453 € + 7% 299 031 € + 2% 293 787 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 345 595 € + 8% 319 670 € + 2% 313 490 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 100 230 € -18% 122 420 € -3% 126 032 €
Vreemd vermogen 245 365 € + 24% 197 249 € + 5% 187 458 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 345 595 € + 8% 319 670 € + 2% 313 490 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 011 666 € + 17% 867 928 € + 8% 806 478 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 7 972 € -5% 8 362 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 071 161 € + 17% 915 886 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 079 133 € + 17% 924 691 € + 6% 875 008 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 67 466 € + 19% 56 763 € -17% 68 530 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 028 368 € + 19% 865 635 € + 9% 797 325 €
Andere uitgaven 4 137 € + 66% 2 490 € + 47% 1 695 €
TOTAAL UITGAVEN 67 466 € + 19% 56 763 € -17% 68 530 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 20 839 € -10478% - 197 € -103% 7 458 €
Resultaat boekjaar - 22 190 € -514% - 3 612 € -140% 9 141 €
Laatste update met NBB 2/06/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy