Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 1 552 414 € + 9% 1 427 490 € + 3% 1 391 866 €
Uitgaven
Resultaat 27 295 € -13% 31 357 € + 334% - 13 377 €
 
Eigen vermogen 3 902 751 € + 49% 2 619 477 € + 39% 1 883 663 €
Balanstotaal 5 628 949 € + 25% 4 510 758 € + 109% 2 158 410 €
 
Netto bedrijfskapitaal 476 511 € + 427% - 145 619 € -113% 1 104 733 €
Investeringen 5 836 339 € -100% 608 422 €
 
Brutomarge 1 546 166 € + 16% 1 327 640 € + 5% 1 263 132 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 4 810 710 € + 19% 4 057 816 € + 421% 778 931 €
Vlottende activa 818 240 € + 81% 452 941 € -67% 1 379 480 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5 628 949 € + 25% 4 510 758 € + 109% 2 158 410 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 902 751 € + 49% 2 619 477 € + 39% 1 883 664 €
Vreemd vermogen 1 726 198 € -9% 1 891 281 € + 588% 274 747 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5 628 949 € + 25% 4 510 758 € + 109% 2 158 410 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 1 546 166 € + 16% 1 327 640 € + 5% 1 263 132 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 36 651 € + 30% 28 273 € + 10% 25 684 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 515 763 € + 8% 1 399 217 € + 2% 1 366 182 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 466 749 € + 3% 1 426 284 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 111 669 € -20% 139 100 € -15% 163 152 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 313 162 € + 5% 1 254 399 € + 4% 1 211 919 €
Andere uitgaven 169 358 € + 378% 35 410 € -5% 37 324 €
TOTAAL UITGAVEN 111 669 € -20% 139 100 € -15% 163 152 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 63 647 € + 68% 37 831 € + 172% 13 889 €
Resultaat boekjaar 27 295 € -13% 31 357 € + 334% - 13 377 €
Laatste update met NBB 28/06/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy