Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 1 427 490 € + 3% 1 391 866 € + 4% 1 339 839 €
Uitgaven
Resultaat 31 357 € + 334% - 13 377 € -118% 75 590 €
 
Eigen vermogen 2 619 477 € + 39% 1 883 663 € + 52% 1 240 771 €
Balanstotaal 4 510 758 € + 109% 2 158 410 € + 44% 1 496 724 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 145 619 € -113% 1 104 733 € + 9% 1 010 718 €
Investeringen -100% 608 422 € + 508% 100 130 €
 
Brutomarge 1 327 640 € + 5% 1 263 132 € -1% 1 269 969 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 4 057 816 € + 421% 778 931 € + 239% 230 052 €
Vlottende activa 452 941 € -67% 1 379 480 € + 9% 1 266 672 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 4 510 758 € + 109% 2 158 410 € + 44% 1 496 724 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 619 477 € + 39% 1 883 664 € + 52% 1 240 770 €
Vreemd vermogen 1 891 281 € + 588% 274 747 € + 7% 255 953 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 4 510 758 € + 109% 2 158 410 € + 44% 1 496 724 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 327 640 € + 5% 1 263 132 € -1% 1 269 969 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 28 273 € + 10% 25 684 € -1% 26 023 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 399 217 € + 2% 1 366 182 € + 4% 1 313 816 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 466 749 € + 3% 1 426 284 € + 5% 1 357 368 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 139 100 € -15% 163 152 € + 87% 87 399 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 254 399 € + 4% 1 211 919 € + 4% 1 166 104 €
Andere uitgaven 35 410 € -5% 37 324 € + 6% 35 343 €
TOTAAL UITGAVEN 139 100 € -15% 163 152 € + 87% 87 399 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 37 831 € + 172% 13 889 € -80% 68 523 €
Resultaat boekjaar 31 357 € + 334% - 13 377 € -118% 75 590 €
Laatste update met NBB 28/11/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy