Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 1 653 457 € + 7% 1 552 414 € + 9% 1 427 490 €
Uitgaven
Resultaat 96 876 € + 255% 27 295 € -13% 31 357 €
 
Eigen vermogen 3 914 692 € 0% 3 902 751 € + 49% 2 619 477 €
Balanstotaal 5 610 505 € 0% 5 628 949 € + 25% 4 510 758 €
 
Netto bedrijfskapitaal 434 229 € -9% 476 511 € + 427% - 145 619 €
Investeringen 11 266 € -100% 5 836 339 €
 
Brutomarge 1 719 353 € + 11% 1 546 166 € + 16% 1 327 640 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 4 655 696 € -3% 4 810 710 € + 19% 4 057 816 €
Vlottende activa 954 809 € + 17% 818 240 € + 81% 452 941 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5 610 505 € 0% 5 628 949 € + 25% 4 510 758 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 914 692 € 0% 3 902 751 € + 49% 2 619 477 €
Vreemd vermogen 1 695 813 € -2% 1 726 198 € -9% 1 891 281 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5 610 505 € 0% 5 628 949 € + 25% 4 510 758 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 1 719 353 € + 11% 1 546 166 € + 16% 1 327 640 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 39 680 € + 8% 36 651 € + 30% 28 273 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 613 777 € + 6% 1 515 763 € + 8% 1 399 217 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 466 749 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 110 436 € -1% 111 669 € -20% 139 100 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 421 001 € + 8% 1 313 162 € + 5% 1 254 399 €
Andere uitgaven 174 321 € + 3% 169 358 € + 378% 35 410 €
TOTAAL UITGAVEN 110 436 € -1% 111 669 € -20% 139 100 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 124 030 € + 95% 63 647 € + 68% 37 831 €
Resultaat boekjaar 96 876 € + 255% 27 295 € -13% 31 357 €
Laatste update met NBB 25/09/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy