Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 1 391 866 € + 4% 1 339 839 € + 1% 1 322 666 €
Uitgaven
Resultaat - 13 377 € -118% 75 590 € + 88% 40 185 €
 
Eigen vermogen 1 883 663 € + 52% 1 240 771 € + 6% 1 166 677 €
Balanstotaal 2 158 410 € + 44% 1 496 724 € + 7% 1 397 535 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 104 733 € + 9% 1 010 718 € 0% 1 008 422 €
Investeringen 608 422 € + 508% 100 130 € + 901% 9 999 €
 
Brutomarge 1 263 132 € -1% 1 269 969 € + 2% 1 239 052 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 778 931 € + 239% 230 052 € + 45% 158 256 €
Vlottende activa 1 379 480 € + 9% 1 266 672 € + 2% 1 239 279 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 158 410 € + 44% 1 496 724 € + 7% 1 397 535 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 883 664 € + 52% 1 240 770 € + 6% 1 166 678 €
Vreemd vermogen 274 747 € + 7% 255 953 € + 11% 230 858 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 158 410 € + 44% 1 496 724 € + 7% 1 397 535 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 263 132 € -1% 1 269 969 € + 2% 1 239 052 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 25 684 € -1% 26 023 € -10% 29 054 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 366 182 € + 4% 1 313 816 € + 2% 1 293 612 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 426 284 € + 5% 1 357 368 € + 2% 1 334 290 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 163 152 € + 87% 87 399 € -8% 95 239 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 211 919 € + 4% 1 166 104 € + 3% 1 135 621 €
Andere uitgaven 37 324 € + 6% 35 343 € -50% 70 942 €
TOTAAL UITGAVEN 163 152 € + 87% 87 399 € -8% 95 239 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 13 889 € -80% 68 523 € + 111% 32 489 €
Resultaat boekjaar - 13 377 € -118% 75 590 € + 88% 40 185 €
Laatste update met NBB 2/06/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy