Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 9 787 000 € + 7% 9 186 768 € + 16% 7 908 493 €
Uitgaven 9 985 192 € + 9% 9 146 856 € + 14% 8 001 954 €
Resultaat - 191 276 € -1723% - 10 490 € + 8% - 11 408 €
 
Eigen vermogen 10 566 708 € -5% 11 150 622 € -3% 11 541 416 €
Balanstotaal 23 746 251 € + 2% 23 370 680 € -6% 24 866 769 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 808 818 € + 133% 776 318 € -28% 1 074 716 €
Cashflow 568 753 € -25% 759 155 € + 12% 679 193 €
Investeringen 235 730 € -59% 575 062 € -87% 4 351 124 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 13 271 952 € -4% 13 796 251 € -1% 13 926 160 €
Vlottende activa 10 474 299 € + 9% 9 574 429 € -12% 10 940 609 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 23 746 251 € + 2% 23 370 680 € -6% 24 866 769 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 10 566 708 € -5% 11 150 622 € -3% 11 541 416 €
Vreemd vermogen 12 811 964 € + 6% 12 127 287 € -8% 13 252 200 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 23 746 251 € + 2% 23 370 680 € -6% 24 866 769 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 7 616 954 € + 12% 6 808 572 € + 14% 5 992 791 €
Schenkingen 2 693 € + 80% 1 500 € + 650% 200 €
Legaten -100% 373 283 €
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 2 003 412 € + 5% 1 915 502 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 163 919 € + 23% 133 413 € + 60% 83 143 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 9 950 919 € + 7% 9 320 181 € + 17% 7 991 636 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 793 828 € -1% 801 074 € + 24% 646 609 €
Diensten en diverse goederen 732 245 € + 19% 616 117 € 0% 615 978 €
Bezoldigingen, pensioenen 7 423 107 € + 7% 6 938 178 € + 15% 6 030 003 €
Andere uitgaven 761 204 € -4% 791 487 € + 12% 709 364 €
TOTAAL UITGAVEN 9 985 192 € + 9% 9 146 856 € + 14% 8 001 954 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 34 273 € -120% 173 325 € + 1780% - 10 318 €
Resultaat boekjaar - 191 276 € -1723% - 10 490 € + 8% - 11 408 €
Laatste update met NBB 14/06/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy