Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 51 931 € -10% 57 640 € + 260% - 35 974 €
 
Eigen vermogen 239 126 € + 28% 187 195 € + 44% 129 555 €
Balanstotaal 499 673 € + 16% 431 357 € + 12% 385 807 €
 
Netto bedrijfskapitaal 295 216 € + 25% 236 061 € + 45% 162 328 €
Investeringen
 
Brutomarge 654 582 € -6% 697 578 € + 12% 620 845 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa -100% 6 558 € -69% 21 459 €
Vlottende activa 499 673 € + 18% 424 799 € + 17% 364 349 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 499 673 € + 16% 431 357 € + 12% 385 807 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 239 126 € + 28% 187 195 € + 44% 129 555 €
Vreemd vermogen 204 457 € + 8% 188 738 € -7% 202 020 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 499 673 € + 16% 431 357 € + 12% 385 807 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 654 582 € -6% 697 578 € + 12% 620 845 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 595 205 € -4% 622 726 € + 4% 597 790 €
Andere uitgaven 7 508 € -56% 17 256 € -71% 59 404 €
TOTAAL UITGAVEN 595 205 € -4% 622 726 € + 4% 597 790 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 51 869 € -10% 57 596 € + 258% - 36 349 €
Resultaat boekjaar 51 931 € -10% 57 640 € + 260% - 35 974 €
Laatste update met NBB 28/03/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy