Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 19 080 634 € + 8% 17 659 063 € + 4% 16 998 235 €
Uitgaven 18 467 574 € + 13% 16 287 100 € -14% 18 861 307 €
Resultaat 719 678 € -71% 2 478 792 € + 240% - 1 775 964 €
 
Eigen vermogen 27 985 886 € + 8% 25 979 618 € + 21% 21 542 296 €
Balanstotaal 39 150 410 € + 18% 33 246 585 € + 17% 28 422 725 €
 
Netto bedrijfskapitaal 12 417 833 € -22% 16 000 871 € + 2% 15 645 443 €
Cashflow 3 065 987 € -25% 4 080 232 € + 640% - 755 321 €
Investeringen 10 927 997 € + 95% 5 610 792 € + 155% 2 199 793 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 18 893 053 € + 89% 9 978 747 € + 69% 5 896 853 €
Vlottende activa 20 257 357 € -13% 23 267 839 € + 3% 22 525 872 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 39 150 410 € + 18% 33 246 585 € + 17% 28 422 725 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 27 985 886 € + 8% 25 979 618 € + 21% 21 542 296 €
Vreemd vermogen 11 164 525 € + 54% 7 266 967 € + 6% 6 880 429 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 39 150 410 € + 18% 33 246 585 € + 17% 28 422 725 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ONTVANGSTEN
Omzet 4 521 586 € + 17% 3 869 670 € + 3% 3 751 530 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 13 246 705 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 88 932 € + 21% 73 281 € -14% 85 284 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 19 169 565 € + 8% 17 732 344 € + 4% 17 083 519 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 976 241 € + 27% 769 916 € + 1% 758 947 €
Diensten en diverse goederen 3 888 940 € + 19% 3 280 233 € -12% 3 711 587 €
Bezoldigingen, pensioenen 11 176 439 € + 6% 10 566 243 € -2% 10 731 660 €
Andere uitgaven 2 425 953 € + 45% 1 670 707 € -54% 3 659 114 €
TOTAAL UITGAVEN 18 467 574 € + 13% 16 287 100 € -14% 18 861 307 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 710 376 € -71% 2 482 888 € + 240% - 1 777 788 €
Resultaat boekjaar 719 728 € -71% 2 478 867 € + 240% - 1 775 964 €
Laatste update met NBB 13/08/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy