Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 17 659 063 € + 4% 16 998 235 € + 14% 14 973 873 €
Uitgaven 16 287 100 € -14% 18 861 307 € + 26% 15 022 534 €
Resultaat 2 478 792 € + 240% - 1 775 964 € -4036% 45 124 €
 
Eigen vermogen 25 979 618 € + 21% 21 542 296 € -7% 23 072 270 €
Balanstotaal 33 246 585 € + 17% 28 422 725 € -3% 29 448 089 €
 
Netto bedrijfskapitaal 16 000 871 € + 2% 15 645 443 € -15% 18 353 572 €
Cashflow 4 080 232 € + 640% - 755 321 € -186% 878 271 €
Investeringen 5 610 792 € + 155% 2 199 793 € + 182% 779 813 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 9 978 747 € + 69% 5 896 853 € + 25% 4 718 698 €
Vlottende activa 23 267 839 € + 3% 22 525 872 € -9% 24 729 391 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 33 246 585 € + 17% 28 422 725 € -3% 29 448 089 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 25 979 618 € + 21% 21 542 296 € -7% 23 072 270 €
Vreemd vermogen 7 266 967 € + 6% 6 880 429 € + 8% 6 375 819 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 33 246 585 € + 17% 28 422 725 € -3% 29 448 089 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 3 869 670 € + 3% 3 751 530 € + 15% 3 252 388 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 13 246 705 € + 13% 11 721 485 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 73 281 € -14% 85 284 € + 12% 76 225 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 17 732 344 € + 4% 17 083 519 € + 14% 15 050 098 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 769 916 € + 1% 758 947 € -2% 775 191 €
Diensten en diverse goederen 3 280 233 € -12% 3 711 587 € + 7% 3 481 021 €
Bezoldigingen, pensioenen 10 566 243 € -2% 10 731 660 € + 10% 9 716 137 €
Andere uitgaven 1 670 707 € -54% 3 659 114 € + 248% 1 050 186 €
TOTAAL UITGAVEN 16 287 100 € -14% 18 861 307 € + 26% 15 022 534 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 2 482 888 € + 240% - 1 777 788 € -6549% 27 565 €
Resultaat boekjaar 2 478 867 € + 240% - 1 775 964 € -4036% 45 124 €
Laatste update met NBB 24/10/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy