Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 46 285 279 € + 3% 45 003 695 € + 1% 44 449 296 €
Uitgaven 45 844 062 € + 1% 45 332 616 € + 2% 44 345 833 €
Resultaat 1 634 208 € + 35% 1 209 182 € -16% 1 438 445 €
 
Eigen vermogen 46 392 127 € + 4% 44 433 746 € + 2% 43 352 102 €
Balanstotaal 71 934 197 € + 7% 66 942 057 € + 2% 65 616 067 €
 
Netto bedrijfskapitaal 5 180 610 € -60% 12 848 501 € -21% 16 186 584 €
Cashflow 4 377 474 € + 10% 3 984 005 € -40% 6 631 817 €
Investeringen 11 829 134 € + 75% 6 748 543 € + 114% 3 160 806 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 45 559 723 € + 23% 37 135 195 € + 12% 33 209 325 €
Vlottende activa 26 374 474 € -12% 29 806 862 € -8% 32 406 742 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 71 934 197 € + 7% 66 942 057 € + 2% 65 616 067 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 46 392 127 € + 4% 44 433 746 € + 2% 43 352 102 €
Vreemd vermogen 22 503 348 € + 20% 18 697 266 € + 2% 18 372 865 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 71 934 197 € + 7% 66 942 057 € + 2% 65 616 067 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 41 375 447 € + 3% 40 129 341 € 0% 40 192 784 €
Schenkingen -100% 40 353 € -17% 48 373 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 4 834 001 € + 15% 4 208 139 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 774 832 € -5% 811 732 € + 27% 641 423 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 47 060 111 € + 3% 45 815 427 € + 2% 45 090 719 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 912 603 € -38% 1 477 052 € + 34% 1 104 591 €
Diensten en diverse goederen 7 466 347 € -15% 8 804 209 € + 1% 8 699 859 €
Bezoldigingen, pensioenen 34 702 557 € + 8% 32 271 235 € + 4% 31 022 689 €
Andere uitgaven 3 534 878 € + 27% 2 780 120 € -21% 3 518 694 €
TOTAAL UITGAVEN 45 844 062 € + 1% 45 332 616 € + 2% 44 345 833 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 631 852 € + 238% 482 811 € -35% 744 886 €
Resultaat boekjaar 1 634 208 € + 35% 1 209 182 € -16% 1 438 445 €
Laatste update met NBB 28/09/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy