Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 7 285 378 € + 2% 7 160 935 € + 2% 7 001 204 €
Uitgaven 7 217 864 € + 1% 7 122 984 € + 4% 6 843 930 €
Resultaat 75 636 € + 748% - 11 666 € -109% 135 445 €
 
Eigen vermogen 6 148 202 € + 8% 5 691 545 € -1% 5 772 208 €
Balanstotaal 13 544 021 € + 33% 10 158 463 € + 4% 9 745 272 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 008 767 € -30% 1 434 087 € -8% 1 563 298 €
Cashflow 469 085 € -3% 484 317 € -14% 565 540 €
Investeringen 3 412 205 € + 257% 954 831 € + 75% 545 978 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 10 073 386 € + 43% 7 053 074 € + 7% 6 570 950 €
Vlottende activa 3 470 635 € + 12% 3 105 389 € -2% 3 174 322 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 13 544 021 € + 33% 10 158 463 € + 4% 9 745 272 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 6 148 202 € + 8% 5 691 545 € -1% 5 772 208 €
Vreemd vermogen 7 337 188 € + 67% 4 404 155 € + 12% 3 935 712 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 13 544 021 € + 33% 10 158 463 € + 4% 9 745 272 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 6 146 442 € + 1% 6 073 812 € + 2% 5 962 551 €
Schenkingen 4 732 € + 151% 1 886 € + 4615% 40 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 1 134 203 € + 5% 1 085 237 € + 4% 1 038 613 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 47 811 € -18% 58 027 € + 7% 54 474 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 7 333 189 € + 2% 7 218 962 € + 2% 7 055 678 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 515 860 € + 1% 513 277 € -4% 537 208 €
Diensten en diverse goederen 878 191 € + 8% 813 051 € + 36% 596 825 €
Bezoldigingen, pensioenen 5 372 067 € + 1% 5 318 289 € + 1% 5 245 518 €
Andere uitgaven 451 746 € -6% 478 366 € + 3% 464 378 €
TOTAAL UITGAVEN 7 217 864 € + 1% 7 122 984 € + 4% 6 843 930 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 115 324 € + 20% 95 978 € -55% 211 748 €
Resultaat boekjaar 75 636 € + 748% - 11 666 € -109% 135 445 €
Laatste update met NBB 17/12/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy