Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 131 935 658 € -51% 267 086 859 € + 78% 149 763 523 €
Uitgaven 79 025 565 € -2% 80 567 208 € + 6% 76 124 970 €
Resultaat 48 045 025 € -80% 240 631 426 € + 207% 78 476 130 €
 
Eigen vermogen 1 002 329 919 € + 5% 954 289 049 € + 34% 713 649 600 €
Balanstotaal 1 055 423 989 € + 5% 1 005 872 069 € + 35% 747 790 353 €
 
Netto bedrijfskapitaal 30 635 245 € + 8% 28 432 766 € + 49% 19 022 940 €
Cashflow 66 906 610 € -67% 202 967 623 € + 201% 67 358 129 €
Investeringen 2 055 698 € -61% 5 265 998 € + 29% 4 079 329 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 984 905 273 € + 5% 939 617 120 € + 34% 700 311 556 €
Vlottende activa 70 518 716 € + 6% 66 254 949 € + 40% 47 478 797 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 055 423 989 € + 5% 1 005 872 069 € + 35% 747 790 353 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 002 329 919 € + 5% 954 289 049 € + 34% 713 649 600 €
Vreemd vermogen 45 982 156 € + 1% 45 464 487 € + 64% 27 737 812 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 055 423 989 € + 5% 1 005 872 069 € + 35% 747 790 353 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 1 056 272 € + 164% 400 144 € -2% 406 780 €
Schenkingen 53 970 396 € -75% 217 213 257 € + 200% 72 287 393 €
Legaten 66 053 641 € + 73% 38 112 958 € -40% 64 041 255 €
Kapitaal- en intrestsubsidies 10 855 349 € -4% 11 360 500 € -13% 13 028 095 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 2 475 585 € + 4% 2 371 273 € -21% 2 996 895 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 134 411 243 € -50% 269 458 132 € + 76% 152 760 418 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 123 270 € + 67% 73 693 € + 174% 26 868 €
Diensten en diverse goederen 16 373 935 € -4% 17 010 255 € + 15% 14 806 312 €
Bezoldigingen, pensioenen 8 670 046 € + 4% 8 370 827 € -1% 8 443 174 €
Andere uitgaven 53 858 314 € -2% 55 112 433 € + 4% 52 848 616 €
TOTAAL UITGAVEN 79 025 565 € -2% 80 567 208 € + 6% 76 124 970 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 55 385 678 € -71% 188 890 924 € + 146% 76 635 448 €
Resultaat boekjaar 48 045 025 € -80% 240 631 426 € + 207% 78 476 130 €
Laatste update met NBB 20/01/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy