Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten 267 086 859 € + 78% 149 763 523 € -2% 152 362 992 €
Uitgaven 80 567 208 € + 6% 76 124 970 € + 11% 68 805 525 €
Resultaat 240 631 426 € + 207% 78 476 130 € -17% 94 956 074 €
 
Eigen vermogen 954 289 049 € + 34% 713 649 600 € + 12% 635 177 625 €
Balanstotaal 1 005 872 069 € + 35% 747 790 353 € + 11% 671 158 468 €
 
Netto bedrijfskapitaal 28 432 766 € + 49% 19 022 940 € -37% 30 121 325 €
Cashflow 202 967 623 € + 201% 67 358 129 € -18% 81 726 101 €
Investeringen 5 265 998 € + 29% 4 079 329 € + 18% 3 445 369 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 939 617 120 € + 34% 700 311 556 € + 13% 618 907 010 €
Vlottende activa 66 254 949 € + 40% 47 478 797 € -9% 52 251 458 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 005 872 069 € + 35% 747 790 353 € + 11% 671 158 468 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 954 289 049 € + 34% 713 649 600 € + 12% 635 177 625 €
Vreemd vermogen 45 464 487 € + 64% 27 737 812 € + 25% 22 125 548 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 005 872 069 € + 35% 747 790 353 € + 11% 671 158 468 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ONTVANGSTEN
Omzet 400 144 € -2% 406 780 € -23% 530 779 €
Schenkingen 217 213 257 € + 200% 72 287 393 € -30% 103 664 400 €
Legaten 38 112 958 € -40% 64 041 255 € + 84% 34 821 032 €
Kapitaal- en intrestsubsidies 11 360 500 € -13% 13 028 095 € 0% 13 081 433 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 2 371 273 € -21% 2 996 895 € -51% 6 086 947 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 269 458 132 € + 76% 152 760 418 € -4% 158 449 939 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 73 693 € + 174% 26 868 € -60% 67 061 €
Diensten en diverse goederen 17 010 255 € + 15% 14 806 312 € + 8% 13 755 834 €
Bezoldigingen, pensioenen 8 370 827 € -1% 8 443 174 € + 7% 7 869 119 €
Andere uitgaven 55 112 433 € + 4% 52 848 616 € + 12% 47 113 511 €
TOTAAL UITGAVEN 80 567 208 € + 6% 76 124 970 € + 11% 68 805 525 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 188 890 924 € + 146% 76 635 448 € -15% 89 644 414 €
Resultaat boekjaar 240 631 426 € + 207% 78 476 130 € -17% 94 956 074 €
Laatste update met NBB 22/06/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy