Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten -100% 3 793 893 €
Uitgaven
Resultaat 139 € + 100% - 201 425 € -186% 234 529 €
 
Eigen vermogen 2 548 876 € 0% 2 544 221 € -6% 2 718 590 €
Balanstotaal 3 354 310 € -2% 3 412 916 € -8% 3 720 360 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 666 016 € -11% 1 878 984 € -16% 2 233 677 €
Investeringen 277 725 € + 22% 228 369 € + 6% 215 695 €
 
Brutomarge 3 399 953 € + 1% 3 358 716 € -2% 3 439 051 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 1 117 535 € + 18% 943 976 € + 16% 815 949 €
Vlottende activa 2 236 775 € -9% 2 468 940 € -15% 2 904 411 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 354 310 € -2% 3 412 916 € -8% 3 720 360 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 548 876 € 0% 2 544 221 € -6% 2 718 590 €
Vreemd vermogen 745 107 € -3% 767 775 € -10% 852 023 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 354 310 € -2% 3 412 916 € -8% 3 720 360 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 3 399 953 € + 1% 3 358 716 € -2% 3 439 051 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet -100% 503 955 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. -100% 3 289 938 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 3 908 713 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen -100% 469 662 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 164 413 € 0% 3 180 174 € + 2% 3 112 814 €
Andere uitgaven 134 286 € -1% 135 574 € + 9% 124 113 €
TOTAAL UITGAVEN 3 164 413 € 0% 3 180 174 € + 577% 469 662 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 101 254 € + 136% 42 968 € -79% 202 124 €
Resultaat boekjaar 139 € + 100% - 201 425 € -186% 234 529 €
Laatste update met NBB 2/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy