Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 725 918 € + 7% 679 164 € + 4% 654 719 €
Uitgaven
Resultaat - 17 633 € -223% 14 341 € + 108% 6 882 €
 
Eigen vermogen 403 266 € -4% 420 899 € + 4% 406 558 €
Balanstotaal 504 891 € -3% 522 354 € + 3% 508 962 €
 
Netto bedrijfskapitaal 314 300 € -16% 374 659 € -3% 387 820 €
Investeringen 5 743 € -55% 12 655 € + 506% 2 088 €
 
Brutomarge 552 507 € + 5% 527 376 € + 5% 503 880 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 90 056 € + 91% 47 115 € + 140% 19 653 €
Vlottende activa 414 835 € -13% 475 239 € -3% 489 309 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 504 891 € -3% 522 354 € + 3% 508 962 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 403 266 € -4% 420 899 € + 4% 406 558 €
Vreemd vermogen 101 625 € 0% 101 455 € -1% 102 404 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 504 891 € -3% 522 354 € + 3% 508 962 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 552 507 € + 5% 527 376 € + 5% 503 880 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 725 918 € + 7% 679 164 € + 4% 654 719 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 730 278 € + 7% 682 542 € + 3% 664 119 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 177 771 € + 15% 155 166 € -3% 160 239 €
Bezoldigingen, pensioenen 526 416 € + 5% 503 472 € + 3% 488 369 €
Andere uitgaven 43 616 € + 322% 10 324 € + 11% 9 278 €
TOTAAL UITGAVEN 177 771 € + 15% 155 166 € -3% 160 239 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 17 525 € -229% 13 580 € + 118% 6 233 €
Resultaat boekjaar - 17 633 € -223% 14 341 € + 108% 6 882 €
Laatste update met NBB 4/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy