Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 6 186 375 € + 3% 6 002 733 € + 4% 5 771 556 €
Uitgaven
Resultaat 59 516 € + 204% - 57 439 € -1831% 3 319 €
 
Eigen vermogen 2 724 653 € + 2% 2 665 138 € -2% 2 722 578 €
Balanstotaal 3 327 024 € -4% 3 452 038 € + 4% 3 330 046 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 763 257 € + 5% 1 681 120 € -1% 1 698 253 €
Investeringen 40 593 € + 88% 21 605 € -50% 43 031 €
 
Brutomarge 5 519 144 € + 2% 5 389 442 € + 4% 5 172 635 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 961 397 € -2% 984 018 € -4% 1 024 325 €
Vlottende activa 2 365 627 € -4% 2 468 021 € + 7% 2 305 721 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 327 024 € -4% 3 452 038 € + 4% 3 330 046 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 724 654 € + 2% 2 665 138 € -2% 2 722 578 €
Vreemd vermogen 602 371 € -23% 786 900 € + 30% 607 468 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 327 024 € -4% 3 452 038 € + 4% 3 330 046 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 5 519 144 € + 2% 5 389 442 € + 4% 5 172 635 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 6 186 375 € + 3% 6 002 733 € + 4% 5 771 556 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 6 213 823 € + 3% 6 028 669 € + 4% 5 809 678 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 694 679 € + 9% 639 227 € 0% 637 043 €
Bezoldigingen, pensioenen 5 353 544 € 0% 5 357 202 € + 4% 5 166 015 €
Andere uitgaven 102 770 € + 21% 85 202 € + 3% 82 892 €
TOTAAL UITGAVEN 694 679 € + 9% 639 227 € 0% 637 043 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 62 830 € + 219% - 52 961 € + 31% - 76 272 €
Resultaat boekjaar 59 516 € + 204% - 57 439 € -1831% 3 319 €
Laatste update met NBB 14/06/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy