Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 6 271 868 € + 1% 6 186 375 € + 3% 6 002 733 €
Uitgaven
Resultaat - 88 239 € -248% 59 516 € + 204% - 57 439 €
 
Eigen vermogen 2 636 414 € -3% 2 724 653 € + 2% 2 665 138 €
Balanstotaal 3 264 119 € -2% 3 327 024 € -4% 3 452 038 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 694 282 € -4% 1 763 257 € + 5% 1 681 120 €
Investeringen 35 495 € -13% 40 593 € + 88% 21 605 €
 
Brutomarge 5 606 467 € + 2% 5 519 144 € + 2% 5 389 442 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 942 133 € -2% 961 397 € -2% 984 018 €
Vlottende activa 2 321 987 € -2% 2 365 627 € -4% 2 468 021 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 264 119 € -2% 3 327 024 € -4% 3 452 038 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 636 415 € -3% 2 724 654 € + 2% 2 665 138 €
Vreemd vermogen 627 705 € + 4% 602 371 € -23% 786 900 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 264 119 € -2% 3 327 024 € -4% 3 452 038 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 5 606 467 € + 2% 5 519 144 € + 2% 5 389 442 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 6 271 868 € + 1% 6 186 375 € + 3% 6 002 733 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 6 317 301 € + 2% 6 213 823 € + 3% 6 028 669 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 710 834 € + 2% 694 679 € + 9% 639 227 €
Bezoldigingen, pensioenen 5 619 808 € + 5% 5 353 544 € 0% 5 357 202 €
Andere uitgaven 70 052 € -32% 102 770 € + 21% 85 202 €
TOTAAL UITGAVEN 710 834 € + 2% 694 679 € + 9% 639 227 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 83 393 € -233% 62 830 € + 219% - 52 961 €
Resultaat boekjaar - 88 239 € -248% 59 516 € + 204% - 57 439 €
Laatste update met NBB 29/10/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy