Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 56 245 € + 22% 46 194 € -23% 60 204 €
 
Eigen vermogen 519 590 € + 12% 463 345 € + 11% 417 151 €
Balanstotaal 568 541 € + 13% 505 074 € + 8% 468 546 €
 
Netto bedrijfskapitaal 508 692 € + 13% 450 084 € + 10% 409 396 €
Investeringen 5 182 € -63% 13 833 €
 
Brutomarge 482 801 € + 16% 415 254 € -4% 430 975 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 10 898 € -18% 13 261 € + 71% 7 755 €
Vlottende activa 557 643 € + 13% 491 813 € + 7% 460 790 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 568 541 € + 13% 505 074 € + 8% 468 546 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 519 590 € + 12% 463 345 € + 11% 417 151 €
Vreemd vermogen 48 951 € + 17% 41 729 € -19% 51 395 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 568 541 € + 13% 505 074 € + 8% 468 546 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 482 801 € + 16% 415 254 € -4% 430 975 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 414 438 € + 20% 345 974 € -2% 352 218 €
Andere uitgaven 9 721 € -58% 22 957 € + 15% 19 932 €
TOTAAL UITGAVEN 414 438 € + 20% 345 974 € -2% 352 218 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 58 642 € + 27% 46 323 € -21% 58 826 €
Resultaat boekjaar 56 245 € + 22% 46 194 € -23% 60 204 €
Laatste update met NBB 14/05/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy