Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 46 194 € -23% 60 204 € + 410% - 19 452 €
 
Eigen vermogen 463 345 € + 11% 417 151 € + 17% 356 947 €
Balanstotaal 505 074 € + 8% 468 546 € + 9% 431 551 €
 
Netto bedrijfskapitaal 450 084 € + 10% 409 396 € + 19% 343 126 €
Investeringen 13 833 € -100% 1 936 €
 
Brutomarge 415 254 € -4% 430 975 € + 12% 385 648 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 13 261 € + 71% 7 755 € -44% 13 820 €
Vlottende activa 491 813 € + 7% 460 790 € + 10% 417 731 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 505 074 € + 8% 468 546 € + 9% 431 551 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 463 345 € + 11% 417 151 € + 17% 356 946 €
Vreemd vermogen 41 729 € -19% 51 395 € -31% 74 604 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 505 074 € + 8% 468 546 € + 9% 431 551 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 415 254 € -4% 430 975 € + 12% 385 648 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 345 974 € -2% 352 218 € -8% 384 256 €
Andere uitgaven 22 957 € + 15% 19 932 € -12% 22 637 €
TOTAAL UITGAVEN 345 974 € -2% 352 218 € -8% 384 256 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 46 323 € -21% 58 826 € + 377% - 21 245 €
Resultaat boekjaar 46 194 € -23% 60 204 € + 410% - 19 452 €
Laatste update met NBB 5/05/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy