Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten -100% 2 543 585 €
Uitgaven
Resultaat 203 087 € + 229% - 157 713 € -286% 84 784 €
 
Eigen vermogen 2 179 851 € + 10% 1 972 727 € -7% 2 130 440 €
Balanstotaal 3 073 645 € + 7% 2 865 490 € -3% 2 949 460 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 339 819 € -27% 1 838 501 € -7% 1 975 166 €
Investeringen 730 258 € -100% 18 423 €
 
Brutomarge 1 665 009 € + 26% 1 320 081 € + 20% 1 102 249 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 840 032 € + 526% 134 226 € -14% 155 274 €
Vlottende activa 2 233 613 € -18% 2 731 264 € -2% 2 794 186 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 073 645 € + 7% 2 865 490 € -3% 2 949 460 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 179 851 € + 10% 1 972 727 € -7% 2 130 440 €
Vreemd vermogen 893 794 € 0% 892 763 € + 9% 819 020 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 073 645 € + 7% 2 865 490 € -3% 2 949 460 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 1 665 009 € + 26% 1 320 081 € + 20% 1 102 249 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet -100% 769 196 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. -100% 1 774 389 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 2 582 012 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen -100% 1 479 763 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 424 897 € + 19% 1 198 894 € + 27% 942 064 €
Andere uitgaven 35 240 € -87% 279 914 € + 276% 74 528 €
TOTAAL UITGAVEN 1 424 897 € + 19% 1 198 894 € -19% 1 479 763 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 204 871 € + 229% - 158 727 € -285% 85 657 €
Resultaat boekjaar 203 087 € + 229% - 157 713 € -286% 84 784 €
Laatste update met NBB 6/05/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy