Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 1 336 € -95% 24 910 € -64% 69 030 €
 
Eigen vermogen 951 207 € -1% 962 666 € + 1% 950 551 €
Balanstotaal 1 527 403 € -1% 1 548 919 € 0% 1 550 031 €
 
Netto bedrijfskapitaal 446 511 € -3% 461 670 € + 5% 438 447 €
Investeringen 21 050 € + 156% 8 212 € -34% 12 419 €
 
Brutomarge 1 529 036 € + 6% 1 445 387 € + 7% 1 353 669 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 829 950 € -2% 845 058 € -3% 874 569 €
Vlottende activa 697 453 € -1% 703 861 € + 4% 675 463 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 527 403 € -1% 1 548 919 € 0% 1 550 031 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 951 207 € -1% 962 666 € + 1% 950 551 €
Vreemd vermogen 576 196 € -2% 586 253 € -2% 599 480 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 527 403 € -1% 1 548 919 € 0% 1 550 031 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 529 036 € + 6% 1 445 387 € + 7% 1 353 669 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 374 826 € + 10% 1 244 730 € + 8% 1 156 545 €
Andere uitgaven 145 086 € -19% 179 005 € + 20% 149 719 €
TOTAAL UITGAVEN 1 374 826 € + 10% 1 244 730 € + 8% 1 156 545 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 9 124 € -58% 21 652 € -54% 47 405 €
Resultaat boekjaar 1 336 € -95% 24 910 € -64% 69 030 €
Laatste update met NBB 5/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy