Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten 595 989 € -26% 804 768 € + 43% 561 172 €
Uitgaven
Resultaat - 123 214 € -187% 142 038 € + 336% - 60 229 €
 
Eigen vermogen 1 800 036 € -6% 1 923 250 € + 8% 1 781 212 €
Balanstotaal 1 918 593 € -2% 1 958 996 € + 5% 1 873 965 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 800 036 € -6% 1 923 250 € + 8% 1 781 212 €
Investeringen
 
Brutomarge 529 612 € -29% 748 376 € + 48% 506 743 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa 1 918 593 € -2% 1 958 996 € + 5% 1 873 965 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 918 593 € -2% 1 958 996 € + 5% 1 873 965 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 800 036 € -6% 1 923 250 € + 8% 1 781 212 €
Vreemd vermogen 118 557 € + 232% 35 746 € -61% 92 753 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 918 593 € -2% 1 958 996 € + 5% 1 873 965 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 529 612 € -29% 748 376 € + 48% 506 743 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 20 € -81% 104 € -87% 816 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 595 969 € -26% 804 664 € + 44% 560 356 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 595 989 € -26% 804 768 € + 43% 561 184 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 66 377 € + 18% 56 392 € + 4% 54 441 €
Bezoldigingen, pensioenen
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN 66 377 € + 18% 56 392 € + 4% 54 441 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 127 428 € -193% 136 957 € + 317% - 62 980 €
Resultaat boekjaar - 123 214 € -187% 142 038 € + 336% - 60 229 €
Laatste update met NBB 1/08/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy