Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 502 016 € -15% 588 938 € -25% 787 117 €
Uitgaven
Resultaat - 418 300 € -21% - 345 289 € -339% - 78 658 €
 
Eigen vermogen 957 788 € -30% 1 376 089 € -20% 1 721 377 €
Balanstotaal 1 042 529 € -33% 1 559 522 € -14% 1 805 893 €
 
Netto bedrijfskapitaal 962 527 € -30% 1 380 828 € -20% 1 726 116 €
Investeringen
 
Brutomarge 424 498 € -17% 511 792 € -28% 712 983 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa 1 042 529 € -33% 1 559 522 € -14% 1 805 893 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 042 529 € -33% 1 559 522 € -14% 1 805 893 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 957 788 € -30% 1 376 089 € -20% 1 721 377 €
Vreemd vermogen 80 002 € -55% 178 694 € + 124% 79 777 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 042 529 € -33% 1 559 522 € -14% 1 805 893 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 424 498 € -17% 511 792 € -28% 712 983 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet -100% 75 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 502 016 € -15% 588 938 € -25% 787 042 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 588 938 € -25% 787 117 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 77 518 € 0% 77 146 € + 4% 74 134 €
Bezoldigingen, pensioenen
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN 77 518 € 0% 77 146 € + 4% 74 134 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 412 620 € -21% - 341 053 € -348% - 76 091 €
Resultaat boekjaar - 418 300 € -21% - 345 289 € -339% - 78 658 €
Laatste update met NBB 16/05/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy