Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 3 674 684 € + 47% 2 506 446 € + 2% 2 458 862 €
Uitgaven
Resultaat 152 589 € + 217% 48 142 € + 1806% - 2 822 €
 
Eigen vermogen 916 155 € + 67% 547 241 € + 10% 499 099 €
Balanstotaal 1 786 064 € + 59% 1 123 141 € -18% 1 366 435 €
 
Netto bedrijfskapitaal 908 029 € + 65% 549 547 € + 8% 508 123 €
Investeringen 13 690 € + 888% 1 385 € + 321% 329 €
 
Brutomarge 3 060 277 € -17% 3 668 406 € -1% 3 698 765 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 8 126 € + 78% 4 562 € -26% 6 153 €
Vlottende activa 1 777 938 € + 59% 1 118 579 € -18% 1 360 282 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 786 064 € + 59% 1 123 141 € -18% 1 366 435 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 916 155 € + 67% 547 241 € + 10% 499 099 €
Vreemd vermogen 869 910 € + 53% 569 032 € -33% 852 159 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 786 065 € + 59% 1 123 141 € -18% 1 366 435 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 3 060 277 € -17% 3 668 406 € -1% 3 698 765 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 560 540 € + 89% 296 724 € + 5% 282 436 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 3 114 144 € + 41% 2 209 722 € + 2% 2 176 426 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 4 095 114 € 0% 4 084 333 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 1 005 175 € + 136% 426 708 € + 11% 385 568 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 729 828 € + 14% 2 387 045 € -2% 2 446 713 €
Andere uitgaven 175 615 € -86% 1 233 091 € -2% 1 254 501 €
TOTAAL UITGAVEN 1 005 175 € + 136% 426 708 € + 11% 385 568 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 154 834 € + 221% 48 270 € + 2070% - 2 450 €
Resultaat boekjaar 152 589 € + 217% 48 142 € + 1806% - 2 822 €
Laatste update met NBB 7/07/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy