Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 3 995 091 € + 22% 3 266 685 € -2% 3 350 185 €
Uitgaven
Resultaat 80 704 € + 2% 79 381 € + 6610% 1 183 €
 
Eigen vermogen 3 232 165 € + 21% 2 660 236 € + 1% 2 639 561 €
Balanstotaal 5 827 450 € + 24% 4 704 100 € -3% 4 861 913 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 010 964 € + 38% 730 605 € + 16% 630 332 €
Investeringen 20 667 € -49% 40 215 € + 122% 18 103 €
 
Brutomarge 3 641 643 € + 22% 2 996 207 € -3% 3 073 556 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 3 865 375 € + 13% 3 406 899 € -4% 3 558 396 €
Vlottende activa 1 962 075 € + 51% 1 297 201 € 0% 1 303 517 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5 827 450 € + 24% 4 704 100 € -3% 4 861 913 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 232 165 € + 21% 2 660 236 € + 1% 2 639 561 €
Vreemd vermogen 2 595 285 € + 27% 2 043 864 € -8% 2 222 352 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5 827 450 € + 24% 4 704 100 € -3% 4 861 913 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 3 641 643 € + 22% 2 996 207 € -3% 3 073 556 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 2 631 182 € -9% 2 889 295 € -3% 2 985 026 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 363 909 € + 261% 377 390 € + 3% 365 159 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 3 277 479 € -2% 3 358 713 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 364 232 € + 29% 281 272 € -1% 285 157 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 292 974 € + 22% 2 706 416 € -1% 2 731 300 €
Andere uitgaven 247 552 € + 23% 201 896 € -37% 319 692 €
TOTAAL UITGAVEN 364 232 € + 29% 281 272 € -1% 285 157 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 101 117 € + 15% 87 895 € + 290% 22 564 €
Resultaat boekjaar 80 704 € + 2% 79 381 € + 6610% 1 183 €
Laatste update met NBB 24/06/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy