Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 3 266 685 € -2% 3 350 185 € + 3% 3 240 096 €
Uitgaven
Resultaat 79 381 € + 6610% 1 183 € -97% 35 099 €
 
Eigen vermogen 2 660 236 € + 1% 2 639 561 € -2% 2 697 084 €
Balanstotaal 4 704 100 € -3% 4 861 913 € -2% 4 951 655 €
 
Netto bedrijfskapitaal 730 605 € + 16% 630 332 € + 7% 589 566 €
Investeringen 40 215 € + 122% 18 103 € -26% 24 542 €
 
Brutomarge 2 996 207 € -3% 3 073 556 € + 2% 3 001 867 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 3 406 899 € -4% 3 558 396 € -5% 3 728 586 €
Vlottende activa 1 297 201 € 0% 1 303 517 € + 7% 1 223 069 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 4 704 100 € -3% 4 861 913 € -2% 4 951 655 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 660 236 € + 1% 2 639 561 € -2% 2 697 084 €
Vreemd vermogen 2 043 864 € -8% 2 222 352 € -1% 2 254 571 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 4 704 100 € -3% 4 861 913 € -2% 4 951 655 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 2 996 207 € -3% 3 073 556 € + 2% 3 001 867 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 2 889 295 € -3% 2 985 026 € + 3% 2 892 469 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 377 390 € + 3% 365 159 € + 5% 347 627 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3 277 479 € -2% 3 358 713 € + 3% 3 249 122 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 281 272 € -1% 285 157 € + 15% 247 255 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 706 416 € -1% 2 731 300 € + 5% 2 599 973 €
Andere uitgaven 201 896 € -37% 319 692 € -7% 344 114 €
TOTAAL UITGAVEN 281 272 € -1% 285 157 € + 15% 247 255 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 87 895 € + 290% 22 564 € -61% 57 780 €
Resultaat boekjaar 79 381 € + 6610% 1 183 € -97% 35 099 €
Laatste update met NBB 13/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy