Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 3 350 185 € + 3% 3 240 096 € -1% 3 270 925 €
Uitgaven
Resultaat 1 183 € -97% 35 099 € -37% 55 745 €
 
Eigen vermogen 2 639 561 € -2% 2 697 084 € -1% 2 720 690 €
Balanstotaal 4 861 913 € -2% 4 951 655 € -3% 5 081 039 €
 
Netto bedrijfskapitaal 630 332 € + 7% 589 566 € + 12% 526 182 €
Investeringen 18 103 € -26% 24 542 € -19% 30 477 €
 
Brutomarge 3 073 556 € + 2% 3 001 867 € 0% 3 014 949 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 3 558 396 € -5% 3 728 586 € -4% 3 889 976 €
Vlottende activa 1 303 517 € + 7% 1 223 069 € + 3% 1 191 063 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 4 861 913 € -2% 4 951 655 € -3% 5 081 039 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 639 561 € -2% 2 697 084 € -1% 2 720 690 €
Vreemd vermogen 2 222 352 € -1% 2 254 571 € -4% 2 360 349 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 4 861 913 € -2% 4 951 655 € -3% 5 081 039 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 3 073 556 € + 2% 3 001 867 € 0% 3 014 949 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 2 985 026 € + 3% 2 892 469 € -1% 2 926 777 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 365 159 € + 5% 347 627 € + 1% 344 148 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3 358 713 € + 3% 3 249 122 € -1% 3 281 317 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 285 157 € + 15% 247 255 € -7% 266 368 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 731 300 € + 5% 2 599 973 € + 3% 2 529 644 €
Andere uitgaven 319 692 € -7% 344 114 € -15% 405 258 €
TOTAAL UITGAVEN 285 157 € + 15% 247 255 € -7% 266 368 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 22 564 € -61% 57 780 € -28% 80 047 €
Resultaat boekjaar 1 183 € -97% 35 099 € -37% 55 745 €
Laatste update met NBB 17/12/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy