Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 06/2019 % 06/2018 % 06/2018
Ontvangsten 15 334 698 € + 16% 13 216 110 € 0% 13 216 110 €
Uitgaven 14 360 627 € + 22% 11 808 444 € 0% 11 808 444 €
Resultaat 960 329 € -29% 1 357 762 € 0% 1 357 762 €
 
Eigen vermogen 22 302 565 € + 4% 21 342 236 € 0% 21 342 236 €
Balanstotaal 24 773 032 € -1% 25 074 017 € 0% 25 074 017 €
 
Netto bedrijfskapitaal 20 755 871 € + 3% 20 134 235 € 0% 20 134 235 €
Cashflow 1 031 678 € -35% 1 592 523 € 0% 1 592 523 €
Investeringen 12 274 € -3% 12 696 € 0% 12 696 €
 
Balans 06/2019 % 06/2018 % 06/2018
ACTIVA
Vaste activa 1 588 537 € + 23% 1 293 375 € 0% 1 293 375 €
Vlottende activa 23 184 495 € -3% 23 780 642 € 0% 23 780 642 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 24 773 032 € -1% 25 074 017 € 0% 25 074 017 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 22 302 565 € + 4% 21 342 236 € 0% 21 342 236 €
Vreemd vermogen 2 470 467 € -34% 3 731 781 € 0% 3 731 781 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 24 773 032 € -1% 25 074 017 € 0% 25 074 017 €
 
Resultaatberekening 06/2019 % 06/2018 % 06/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 62 867 € -60% 156 691 € 0% 156 691 €
Schenkingen 58 558 € -80% 292 485 € 0% 292 485 €
Legaten 1 803 € -91% 20 927 € 0% 20 927 €
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 12 745 888 € 0% 12 745 888 €
Lidgeld 80 € -33% 120 € 0% 120 €
Andere bedrijfsopbrengsten 30 266 € -30% 43 472 € 0% 43 472 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 15 364 964 € + 16% 13 259 582 € 0% 13 259 582 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 2 015 €
Diensten en diverse goederen 5 391 683 € + 31% 4 122 206 € 0% 4 122 206 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 373 192 € + 35% 1 757 697 € 0% 1 757 697 €
Andere uitgaven 6 593 736 € + 11% 5 928 540 € 0% 5 928 540 €
TOTAAL UITGAVEN 14 360 627 € + 22% 11 808 444 € 0% 11 808 444 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 004 337 € -31% 1 451 139 € 0% 1 451 139 €
Resultaat boekjaar 960 329 € -29% 1 357 762 € 0% 1 357 762 €
Laatste update met NBB 2/06/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy