Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 06/2018 % 06/2018 % 06/2017
Ontvangsten 13 216 110 € 0% 13 216 110 € + 25% 10 559 598 €
Uitgaven 11 808 444 € 0% 11 808 444 € + 17% 10 116 768 €
Resultaat 1 357 762 € 0% 1 357 762 € -53% 2 868 216 €
 
Eigen vermogen 21 342 236 € 0% 21 342 236 € + 7% 19 984 474 €
Balanstotaal 25 074 017 € 0% 25 074 017 € + 1% 24 947 674 €
 
Netto bedrijfskapitaal 20 134 235 € 0% 20 134 235 € + 5% 19 196 686 €
Cashflow 1 592 523 € 0% 1 592 523 € -45% 2 888 769 €
Investeringen 12 696 € 0% 12 696 € -51% 25 991 €
 
Balans 06/2018 % 06/2018 % 06/2017
ACTIVA
Vaste activa 1 293 375 € 0% 1 293 375 € + 41% 914 603 €
Vlottende activa 23 780 642 € 0% 23 780 642 € -1% 24 033 071 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 25 074 017 € 0% 25 074 017 € + 1% 24 947 674 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 21 342 236 € 0% 21 342 236 € + 7% 19 984 474 €
Vreemd vermogen 3 731 781 € 0% 3 731 781 € -25% 4 963 199 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 25 074 017 € 0% 25 074 017 € + 1% 24 947 674 €
 
Resultaatberekening 06/2018 % 06/2018 % 06/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 156 691 € 0% 156 691 € -52% 328 841 €
Schenkingen 292 485 € 0% 292 485 € + 962% 27 528 €
Legaten 20 927 € 0% 20 927 € -74% 80 761 €
Kapitaal- en intrestsubsidies 12 745 888 € 0% 12 745 888 € + 26% 10 122 458 €
Lidgeld 120 € 0% 120 € + 1100% 10 €
Andere bedrijfsopbrengsten 43 472 € 0% 43 472 € + 160% 16 723 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 13 259 582 € 0% 13 259 582 € + 25% 10 576 321 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen 4 122 206 € 0% 4 122 206 € + 4% 3 951 741 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 757 697 € 0% 1 757 697 € + 36% 1 293 721 €
Andere uitgaven 5 928 540 € 0% 5 928 540 € + 22% 4 871 306 €
TOTAAL UITGAVEN 11 808 444 € 0% 11 808 444 € + 17% 10 116 768 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 451 139 € 0% 1 451 139 € + 216% 459 552 €
Resultaat boekjaar 1 357 762 € 0% 1 357 762 € -53% 2 868 216 €
Laatste update met NBB 14/10/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy